Segédanyag az otthoni készülethez – advent 2. vasárnapjára

0
3218

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Irodáját kértük fel, hogy az advent időszakára otthonunkban, családi körben, gyermekekkel is jól használható segédanyagot állítsanak össze.

Minden hétre egy téma köré építjük fel az ünnepi készülődésünket, a témát a vasárnapi szentírási részek alapján választjuk ki, akárcsak a heti mottót is, amelynek célja, hogy minél jobban elmélyüljünk a hét témájában.

Javaslat: a hétre választott szentírási mottót kiírhatjuk egy nagy lapra, kiragaszthatjuk jól látható helyre, hogy figyelmünk minél gyakrabban erre irányuljon nap közben is, nemcsak imaidőben.

Advent 2. hete

Téma: „Készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” (Mk 1,3)
A hét szentírási mottója: „Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem” (Zsolt 85,9)

Javasolt tevékenységek

Adventi gyertyagyújtás
Heti jó cselekedetek
Közös esti énektanulás
A szeretet művészetének gyakorlatai

1. Az adventi gyertyagyújtás menete

ELŐKÉSZÜLET

A gyertyagyújtásra lehetőleg szombat este kerüljön sor, amikor kint már sötét van. A szobában rakjunk rendet, és készítsük elő úgy, hogy tükrözze: ez igazi ünnep. A koszorút tegyük középre. Készítsük elő az énekszövegeket és a Szentírást. A gyertyagyújtás kezdetén oltsuk el a fényeket a szobában. A kezdőének alatt meggyújtjuk a gyertyát, és annak fényénél olvassuk a Szentírást.

Az imát az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya olvassa fel, a könyörgést egy nagyobb gyerek.

KERESZTVETÉS: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

ÉNEK: Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő,/ beteljesült már az idő./ Törd át az ég zárt ajtaját/vár a világ sóvárgva rád.//Megnyílt az ég harmatozva/ megváltónkat hogy lehozza./ Ég felhői nyíljatok szét/hozva Jákob fejedelmét.//Föld virulj ki völgyön halmon/ viruló zöld had fakadjon./ Nyílj ki földnek szép virága/ Dávid házának nagy királya.//Ó fényes nap,ó szép csillag/ téged vágyunk mi látni csak./ Kelj fel napunk fényességed/ űzze el a sötétséget.

SZENTÍRÁSI RÉSZ: „Egy hang kiált: »Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.­« Menj föl egy magas hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat! Ne félj! Hirdesd Júda városainak: »Íme, a ti Istenetek! Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal, karjával mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.«” (Iz 40,3-5.9-11)

ELMÉLKEDÉS

Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorúnkon, két fénysugár világít lelki készületünk ösvényén. A következő héten arra törekszünk, hogy jól előkészítsük lelkünket Jézus érkezésére, hogy egyenes és járható utat készítsünk lelkünkben Megváltónknak. Lelkünket elcsendesítve, gyónásban megtisztítva figyelmessé kell tennünk Isten szavának meghallására. „Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem” (Zsolt 85,9). Sokszor mindannyian gyengék és esendőek vagyunk, de erősek lehetünk imáink és munkánk felajánlásával. Isten irgalmasságában bízva hozzuk eléje egyenként és közösen is a következő héten minden imánkat, áldozatunkat, gondolatunkat és cselekedetünket. Helyezzük minden igyekezetünket Isten elé, hogy hozzá fűződő viszonyunk jobban elmélyüljön még akkor is, ha gyengeségünk miatt néha kudarcot vallunk. Vállaljuk fel feladatunkat, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítésével, a szomorkodók vigasztalásával. Istenünk, add, hogy a következő héten családunk minden tagja az igaz szeretet útján járjon!

KÖNYÖRGÉS: Mennyei Atyánk! Add, hogy családi életünk jel lehessen a világban, hogy szeretetben, békében élhessünk otthon.Te legyél családi életünk központja, hogy minden utunk a te lábaid elől induljon és dolgunk végeztével tehozzád térjünk vissza. Nevelj minket arra, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak szent fiaddal való találkozásunkban. Add, hogy egyre több család veled élhessen, benned bízhasson mindennap, mindörökre. Ámen.

APA: Miatyánk… Üdvözlégy…

BEFEJEZÉS: Ébredj, ember, mély álmodból… vagy más ismert adventi ének.

2. Heti jó cselekedetek

Az adventi időben jó cselekedetekkel is készítsük szívünket Jézus fogadására. A következő listából minden családtag választhat egy-két feladatot, amelyet feljegyez magának, és azt a hét folyamán igyekszik elvégezni. Esténként megbeszélheti a család, kinek mennyire sikerült a jó cselekedeteket megvalósítani.

A feladatsorban mindig van egy közös családi feladat is, amelynek elvégzését különösen ajánljuk. (A listát saját ötletekkel kiegészíthetjük.)

Adventi jó elhatározások

– elvégzem a szentgyónásomat;
– imádkozom a családom minden tagjáért külön-külön;
– bocsánatot kérek attól, akit megbántottam;
– ma nem hallgatok zenét, nem nézek videókat, hanem törekszem csendben lenni;
– megkérdezem a szüleimet, mit segíthetek nekik a házimunkában;
– átnézzük ruháinkat, dísztárgyainkat, játékainkat, és adományozunk belőle a rászorulóknak.

3. Közös esti énektanulás

A héten találhatunk alkalmat arra, hogy a következő szombat esti gyertyagyújtás énekét közösen megtanuljuk. A harmadik gyertya gyújtásához javasolt ének: Hív minket most egy tiszta szó.

4. Szeretet művészetének gyakorlatai

Az adventi készülethez egy érdekes gyakorlat-sorozatot javaslunk: a keresztény szeretet művészetének gyakorlását. Igen, meg kell tanulni szeretni, mert a keresztény szeretet művészet, amelyet minden kereszténynek ismernie kell. Ez pedig tudást és erőfeszítést igényel, és ha ez így van, akkor gyakorolni kell. Chiara Lubich a szeretet hat megélési módját emeli ki, amely a szeretet dobókocka segítségével könnyen gyakorolhatóvá válik:

• mindenkit szeretek,
• elsőként szeretek,
• szeretem az ellenségemet,
• Jézust szeretem a másikban,
• úgy szeretem a másikat, mint önmagamat,
• különösen szeretjük egymást.

Ez nagyszerű lehetőség a karácsonyra való felkészülésünkre. A mi adventi gyakorlatsorunknak az a célja, hogy minden héten a dobókocka egy-egy kiválasztott oldalát gyakoroljuk be, és a család minden tagja ugyanezt gyakorolja. Karácsony elteltével lehet majd folytatni a gyakorlást, minden hét elején  (vagy akár minden reggel) minden családtag dob a dobókockával, és a saját kapott gyakorlatát éli meg a hét folyamán. Napközben vissza-vissza lehet térni a reggeli induláshoz, és ha szükséges, újra meghozzuk a jó elhatározásunkat, melyet a dobókocka üzenete alapján tettünk.

ELŐKÉSZÜLET

• Kartonból készítsük el az alábbi minta alapján a dobókockát. (A szaggatott vonalak mentén nem vágjuk ki, csak hajtogatjuk.)(Szeretet dobókocka digitális formában.)
• Ajánljuk, hogy a családtagok egyenként addig dobjanak, amíg a javasolt oldal kerül felül. Lehet számolni, hogy kinek hányadik dobásra sikerült ezt elérni.
• A családtagok az esti közös imánál hálaadással osszák meg a napi tapasztalatukat. A felnőttek leírhatják, a gyerekek lerajzolhatják. Így gyűjthetjük a jó cselekedeteket Jézusnak karácsonyi ajándékként! Beszélgetésünket segíthetik a következő kérdések: Kit sikerült ma szeretni? (Kedves lenni, segíteni, jót tenni, türelmes lenni hozzá, örömet szerezni neki, megvigasztalni, adakozni, játszani vele stb.) Milyen jót tettem neki? Milyen jó elhatározásaim vannak, kinek akarok jót tenni?

ADVENT MÁSODIK HETÉNEK GYAKORLATA: ELSŐKÉNT SZERETEK

„A szeretetnek nem az lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem, hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül” (1Jn 4,10).

A szeretet művészetében újabb követelmény, hogy elsőként szeressünk.  Ez jár a legnagyobb erőfeszítéssel, mert azt kéri, hogy mindig kezdeményezzünk, és ne várjuk, hogy a másik tegye meg az első lépést. Tudatosítanunk kell azt, hogy ajándékoknak vagyunk teremtve egymás számra, és olyan szeretettel forduljunk a másik felé, mely megelőzi a másiktól jövő szeretet minden gesztusát (Ch. Lubich).

Szent János, miután elmondta, hogy Isten szeret bennünket, nem így fejezte be, ahogy logikus lenne, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell őt, hanem: „Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást” (1Jn 4,11).

E hét folyamán hozzuk meg ezt az elhatározást: „Elsőként fogok szeretni mindenkit, akivel a nap folyamán találkozom, mindenkit, mindig elsőként” (Ch. Lubich).

Óvodás gyerekek tapasztalatai:
„Egyik nap az óvodában az óvó néni figyelmeztetett minket, hogy a könyvtárban rendetlenség van. Én elsőként oda szaladtam, és szép rendet csináltam.”

„Egyik délelőtt a napköziben R-val elhatároztuk, hogy elsőként teszünk jót, így szép rendet csináltunk a könyvtár és a szerepjáték központokban.”

Kérdés a felnőtteknek:
Mikor sikerült neked elsőként szeretni, jót tenni valakinek, és hogyan? Bátran mondjátok ezt el egymásnak, gyermekeiteknek hogyan élitek meg a kocka ezen oldalát.

Kérdés gyermekeknek:
Mikor és kit szerettél elsőként? Te voltál a kezdeményező? Mit tettél? Mikor sikerült elsőként jót tenned valakivel?

A heti téma elmélyítésére javasoljuk a Holle anyó című filmet. Amennyiben lehetséges, nézzétek meg közösen, beszélgessetek el a filmről, majd játsszátok el! Bújjatok a szorgalmas leány szerepébe,  és tegyetek minél több jót! Legyetek kreatívak!

További javaslatok az adventi készületre

Hajlák Attila-István plébános adventi lelkigyakorlata napról napra ITT követhető.
Adventi készület fiatalok számára a FIF-től.
Házaspárok adventje a családpasztorációs központtól.

Összeállította: Molnár Izabella
Közreműködött: Csergő Csilla