2020. november 28., szombat

0
857

EVANGÉLIUM

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
„Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”
(Lk 21,34-36)

El ne nehezedjék szívetek! A mai evangéliumból ez szólít meg leginkább. Jézus három okot említ a sokból, ami „elnehezíti” az ember szívét. Az első kettő egyáltalán nem meglepő, a harmadikra azonban tudatosan kell figyelnünk, mert az ember, a világban élve, gyakran igen erősre ereszti a gyökereit a világ dolgaiban, s közben megfeledkezik az égről. A küszöbön álló adventben ezt is gyakorolhatjuk: miközben folyamatosan hordozzuk felelősségünket, ami e világhoz köt (a családban, munkahelyen, a társadalomban), folyamatosan szítsuk önmagunkban a mennyei haza utáni vágyat is. S éljünk annak fényében!

Szőcs Csaba szászfenesi plébános

MEGOSZTÁS