A név kötelez: Alexandriai Szent Katalin

0
2356
A Kovács család

Véletlenek nincsenek. Amikor megtalált a kérés, hogy írjak arról, a név kötelez bevallom, egy kicsit megrémültem. Igent mondtam, de nem tudatosan. Most mégis jóleső érzés kerített hatalmába, ahogy írom ezeket a sorokat, mert elkezdtem foglalkozni egy elhanyagolt védőszentemmel, Alexandriai Szent Katalinnal.

De kezdjük az elején, miért lettem Katalin? Édesapám testvérének nem lehetett gyermeke, ő Katalin volt, és mivel a keresztanyukám lett, a szüleim úgy gondolták, így ajándékozzák meg őt is. A Katalin név jelentése mindig tiszta, a görög katharosz szóból származik. Szent Katalin tiszta maradt – élete árán is – egészen a halálig. Az első biztatása számomra a tisztaság. Tudok-e  a mindennapjaimban, a rohanó hétköznapokban életszentségre törekedni, amennyire sikerül tiszta maradni? 

Természetesen eddig is ismertem Katalint, de nem ismerkedtünk közelebbről mi ketten. A megkeresés apropóján  beszédes lett az élete, és üzeneteket tartogatott számomra. Hogy mit is? Először is, nagynak  látom őt. Példa számomra,  hogy műveltségével kitűnt kortársai közül az ókori világban. A császárnak tetszett Katalin okos beszéde, de kényszeríteni akarta, hogy mutassa be az áldozatot a bálvány-isteneknek. Katalin ezt megtagadta és lehetőséget kért a császártól, hogy tudományos vitában védje meg hitét. Maxentius ezért sürgősen Alexandriába hívatta birodalma leghíresebb ötven bölcselőjét. A tudományukra hiú bölcselők azonban egymás után hajoltak meg Katalin érvelése előtt.

Felvetődik bennem a kérdés: tudok-e kovász, jel lenni környezetemben? Isten biztosan nem kéri tőlem azt, hogy tudományos vitában védjem meg hitemet, de a szilárd, erős jellemet igen, ami segít a nehéz helyzetekben kiállni, akkor is, ha a körülöttem élő emberek másképp gondolkodnak.

Amikor nehéz napok köszöntöttek be életébe, kínzások, börtön, ő akkor sem vesztette el hitét. Akkor is azon fáradozott, hogy szolgáljon. A szavára a császár felesége és kétszáz katonája lett keresztény. Ez azt üzeni számomra, éljek úgy, hogy lehet az életem, a családom az egyetlen Szentírás, amit a mai hitetlen ember még olvas… – ahogy ezt Kentenich atya, a Schönstatt-mozgalom alapítója megfogalmazta.

Honnan ered Katalin sziklaszilárd hite? A legenda szerint egy remete mutatta meg Katalinnak a Szűzanyát és a karján ülő Kisjézust, és Katalin ekkor találta meg az igazi vőlegényét, akit már nagyon régóta keresett.

Nappalink központi helyén van a családi szentélyünk, ahova esténként összegyűlünk hálát adni és kéréseinket megfogalmazni. Remélem, hogy gyermekeink lelkében is egyszer megerősödik  a szeretet és az élő hit a Szűzanya közbenjárásával.

Katalin halála előtt imádkozott azokért, akik majd közbenjárását kérik, és Isten válaszolt neki a felhőből, hogy kérése teljesül. A legenda szerint, amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt, majd angyalok fogták a testét, és a Sínai-hegyre vitték, ott temették el. Sírja fölött áll ma a Szent Katalin-kolostor.

Szent Katalint a tizennégy segítő szent közé sorolják. Kevesen tudják, hogy az ügyvédek, tudósok, nyomdászok , tanárok és diákok mellett a dajkák és a  házasság előtt álló fiatal lányok védőszentje is.

Miért fontos nekem e két utóbbi? Mert bizonyára közbenjáróm volt akkor, amikor a férjemmel igent mondtunk egymásra, és ezzel a jó Isten egyik legnagyobb ajándékát kaptam, illetve akkor is huncutul mosolyoghatott Katalin, amikor 12 évvel ezelőtt megszületett bennem a vágy, hogy az édesanyák segítője, a fiatal családok kísérője legyek szoptatási tanácsadóként, később családtrénerként.

Hálás vagyok a szerkesztőségnek azért, hogy megkerestek, mert így egy védőszenttel ajándékoztak meg, aki példa számomra. Köszönöm!

Kovács Katalin