2020. november 2., hétfő

0
860

EVANGÉLIUM

Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól: „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek!?
Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”
Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”
(Jn 14,1-6)

Mindnyájan az Atyához megyünk, aki vár ránk. Szörnyű lenne, ha az életünknek nem lenne célja, és az még szörnyűbb lenne, ha nem lenne vége itt a földön. Ez az életünk csak előképe annak, ami következik, ahol a cél és az idő eggyé válik.

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológia Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS