2020. október 31., szombat

0
867

EVANGÉLIUM

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.
„Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki!« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb!« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”
(Lk 14,1.7-11)

Az asztal körül sok hely van, de főhely csak egy van. Mi emberek azt gondoljuk, hogy a mi dolgunk ahhoz közel kerülni. Ha azonban eszünkbe jut az utolsó vacsora lábmosás jelenete, akkor tudjuk, hogy a főhely ott van éppen, ahol Jézus cselekszik. Nem kell egymással versengjünk érte.

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS