2020. október 30., péntek

0
855

EVANGÉLIUM

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt.
Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta.
Azután a jelenlevőkhöz fordult: „Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki azonnal?” Azok semmit sem tudtak felelni neki.
(Lk 14,1-6)

Ki az aki megmondhatja, hogy mit szabad és mit nem? Mi vezérelje a cselekedetet? Mi emberek ezt minősített többséggel döntjük el. Isten azonban a maga létével dönti el, ahogyan jelen van, hiszen Isten szeretet. Éppen ezért mondhatjuk, hogy szeress és tégy, amit akarsz.

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS