Országos felelőst választott az erdélyi Hit és Fény

0
1644
A bárka a Hit és Fény szimbóluma • Illusztráció az Útravalóból

A magyarfenesi plébánián kialakított Szent Erzsébet-zarándokházban gyűltek össze 2020. október 9–11. között az erdélyi Hit és Fény közösségek felelősei/képviselői, hogy megválasszák a következő négy évre azt a felelőst, aki a romániai magyar Hit és Fény közösségeket koordinálni fogja. Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Ditró, Marosvásárhely, Marosszentgyörgy, Kolozsvár és Nagyvárad közösségei képviseltették magukat a tanácskozáson, amely a járványhelyzetre való tekintettel részben online, részben személyes jelenléttel zajlott.

A ráhangolódás után visszatekintettek az elmúlt négy évre, beszámoltak azokról a történésekről, melyek fontosak voltak a közösségek egyéni életében, illetve a közös tevékenységekről (országos zarándoklat, képzés stb.). Ezt követően bemutatkoztak azok, akik elfogadták a felelősi szolgálatra kapott jelölést. A közösségek képviselői ugyanis már hetekkel korábban megjelöltek néhány személyt, akiket alkalmasnak láttak a feladatra. A Hit és Fény Duna-tartományának szervezeti felépítésében erdélyi alkoordinátornak nevezett országos felelős feladatai: kapcsolattartás a hozzá tartozó közösségekkel, kapcsolattartás a tartománnyal; a közösségi felelősök megválasztásának vezetése ott, ahol erre szükség van; megszervezni a közösségfelelősök tanácskozásait, országos táborokat, országos zarándoklatot; részt venni a tartományi rendezvényeken. Ahhoz, hogy ezt a megválasztandó felelős meg tudja valósítani, ki kell alakítania egy jól működő csapatot, melynek ő a motorja, de munkamegosztással mindenki segítségére igényt tart. Maga a választás a Szentlélek segítségül hívásával, imával és énekkel kezdődött, a szavazás online történt egy Google-form segítségével, amely nagyon operatívvá tette az eljárást. A megválasztott új erdélyi felelős Orbán Réka, a kolozsvári Pipacs közösség jelenlegi megbízott felelőse lett, aki a továbbiakban a tervezésről, adminisztratív és lelkiségi szempontokat körüljáró megbeszéléseket vezette.

A romániai magyar Hit és Fény csoportok a járványhelyzet miatt elhalasztották idén őszre tervezett zarándoklatukat, amelyen 30 éves fennállásukat szerették volna megünnepelni. A közösségek remélik, hogy erre a jövő év első felében sok kerülhet.

Simó Ágnes