Új óvodákat áldottak meg Szentjobbon, illetve Kárásztelken

0
1139
Fotók: Nagyváradi egyházmegye

A Magyarország Kormánya Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irányítása alatt felépült két óvodát áldott meg Böcskei László megyéspüspök október 9-én, pénteken. Szentjobbon 11 órakor tartották az ünnepséget, míg 15 órakor a kárásztelki új óvodánál vágták át a szalagot.

A Nagyváradi Egyházmegye hét plébániája csatlakozott az óvodafejlesztési programhoz, közöttük Szentjobb és Kárásztelek kiemelkedő helyek, hiszen olyan települések, ahol „már majdnem ezer éve építenek”, Böcskei László megyés püspök nyilatkozata szerint. Szentjobb az a hely, ahol Szent László otthont biztosított a szent jobb részére, majd erősödött a katolikus közösség. Szentjobbnak az óvodaprojekthez való csatlakoztatása is ezt a közösségerősítő célt szolgálta, biztosítva a feltételeket a következő nemzedékeknek, hogy az értékeket át vehesse. Az egyházmegye elöljárója örömét fejezte ki azért, hogy az egyházi és a világi szféra összefogásával ilyen jó, értékes és eredményes dolgok valósulhatnak meg. Változó világunkban, amikor nehéz megtartani az embereket, településeinken az óvodák építése is hozzájárulhat a megmaradáshoz.

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos arról számolt be, hogy 464 óvoda felújítását vagy építését vállalta fel a magyar kormány, ebből két új épületet adtak át Bihar, illetve Szilágy megyében. A miniszteri biztos kihangsúlyozta, hogy az óvodaprogram a magyar nyelv és kultúra megőrzését és továbbadását célozza meg, akár a magyar mesevilágon keresztül is. A kormány képviselője reményét fejezte ki, hogy az ingatlanok felépítése, és a magyar óvodák működtetése jelentős pozitív beavatkozást jelent majd mindkét település számára. Nem véletlen, hogy az óvodafejlesztési program lebonyolításához a magyar kormány az erdélyi és partiumi egyházakat választotta partnerül, hiszen a cél az, hogy ezekben a tanintézetekben a magyar identitáshoz szervesen kötődő keresztény nevelés történjék.

A szentjobbi Kisboldogasszony római katolikus plébániatemplomban megtartott liturgikus ünnepség keretében Májernyik Mihály plébános köszöntötte a vendégeket: Mille Lajos főkonzult, Zatykó Jácint polgármestert, Vajda Zita Bonifácia nővért, valamint Szabó Ödön parlamenti képviselőt. Jelen voltak továbbá Pásztor Sándor, Bihar megye tanácsának leköszönő elnöke, valamint Cseke Attila.

Az igeliturgiát követően a jelenlevők átvonultak az új óvoda épületéhez, ahol átvágták a szalagot, és az óvodások rövid, szavaló előadása után meglátogatták a korszerű technikával megépült és bebútorozott épületet.

Nechita Zoltán projektmenedzser beszámolt arról, hogy bár mindkét településen a projekt költségvetése azonos, kicsivel meghaladja a 120 millió forintot, az épületek eltérnek egymástól, hiszen mindkét helyen megpróbálták a helyi építkezési stílust és a helyi örökség jegyeit megőrizni. Szentjobbon több parasztházat próbáltak összevonni, míg Kárásztelken a tűzfal a helyi építészeti elemeket emeli ki, és ezeket idézi újra.

Mindkét ingatlan hatvan óvodás gyermek befogadására alkalmas, zöldmezős beruházású épületek, amelyekben úgy a rövid, mint a hosszú programú oktatás lehetséges. Konyhával és ebédlővel is felszerelték az óvodákat, valamint délutáni alvásra alkalmas berendezést is biztosítottak.

Míg Szenjobbon az építés: ingatlan- és közösségépítés volt az ünnepség kulcsszava, Kárásztelken a gyökerekhez való ragaszkodás és visszatérés kapott nagyobb hangsúlyt. A helyi Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban a vendégeket Mahajduda János plébános köszöntötte. A Szentjobbon is megjelenő anyaországi vendégeken kívül jelen volt Kovács Irén-Erzsébet államtitkár, Faluvégi Ferenc egyháztanácsos – helyi polgármester, Szabó Adél iskolaigazgató, Seres Dénes parlamenti képviselő, valamint Szabó Ödön parlamenti képviselő, a falu szülöttje, aki méltatta a helyi közösséget, annak keresztény-magyar értékek ápolására irányuló törekvéseit. Nem véletlen, hogy a templom az emberi életet meghatározó három hely által kirajzolt háromszög közepében helyezkedik el: az óvoda, a kultúrotthon, valamint a ravatalozó.

A templomi ünnepséget követően, Kárásztelken is átvágták a szalagot, és az óvodások rövid előadása után meglátogatták az új ingatlant.

Forrás: Nagyváradi egyházmegye