2020. október 8., csütörtök

0
1332

EVANGÉLIUM

Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
(Lk 1,26-28)

Isten cselekszik, amikor minket is alkalmasnak lát a cselekvésre. A válaszunkban bízik miután önmagát sebezhetővé, azaz elutasíthatóvá teszi előttünk.

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS