Szobrot állítottak Márton Áron püspöknek Kaposváron

0
1384
Az alkotás Párkányi Raab Péter munkája • Fotók: Kling Márk

Október 3-án délelőtt Varga László megyés püspök megáldotta Márton Áron erdélyi püspök szobrát a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház előtti téren.

A szoboravató ünnepségen Szita Károly polgármester köszöntőjében így fogalmazott: „Büszke vagyok, hogy városunk bronzba öntött emléket emel e nagyszerű honfitársunknak. Miként azt a Szentírásban, a korintusiakhoz írt második levélben olvashatjuk: »Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.« Az Úr Lelke mindig ott volt Márton püspökkel. Amikor megfigyelték, amikor letartóztatták, amikor tíz esztendei börtönre ítélték, s mikor megtiltották, hogy a hívek közé menjen. Az Úr Lelke ott volt Márton püspökkel, olyan szabadságban élt, melyet mi magunk is igyekszünk megélni úgy és akként, ahogyan Ő tanította.

A trianoni békediktátum századik évfordulóján üzenhetünk-e többet, mást az utókornak annál, semmint hogy a magyarság isteni védelem alatt áll? Hogy mindig voltak, s bizonyosan ezután is lesznek olyanok közöttünk, akik megnövelik bennünk őseink hitét, becsületét, szellemi és lelki erőit.”

A polgármester szavai után Kéki Zoltán, a város díszpolgára idézte fel a pillanatot, mikor a kaposvári zarándokokban megfogalmazódott a szoborállítás gondolata, majd Kövér László, az Országgyűlés elnöke a vértanú püspök szavait idézte köszöntőjében: „Az ember két világ polgára egyszerre. Lelkének gyökérszálai az éghez kötik, lábával a sáros földi utakon botorkál.” Márton Áron életútja során embertársainak, nemzettársainak és híveinek reménységet nyújtott a reménytelenségben, emberséget az embertelenségben, hitet a hitetlenségben, magyarságot a magyarellenességben, székely öntudatot az árvaságban, s tetteivel visszaadta a szavak magyar értelmét, erkölcsi súlyát és emberi hitelét – fogalmazott a házelnök.

Az alkotást Varga László megyés püspök áldotta meg, aki az áldás szavai előtt elmondta: Tiszteletreméltó Márton Áron püspök nemcsak imádkozta a Miatyánkot, hanem élte is. Így az egységnek, a kiengesztelődésnek volt munkálója, mert főpásztora volt szegénynek és gazdagnak, székelynek és románnak, magyarnak és németnek egyaránt. Erdély püspöke, az „emberkatedrális” olyan korban hirdette bátorsággal Isten országának örömhírét, mikor a hazug hatalmak gátlástalanul építhettek birodalmakat, s pusztíthattak népeket, nemzeteket. Márton Áron püspök nem a maga akaratát kereste, hanem a mennyei Atyáét. Erre mondott igent a pappá és püspökké szentelésében. Egy életen át engedelmes volt annak, aki meghívta Őt, semmi és senki nem tudta elszakítani Krisztustól s az Ő akaratától – fogalmazott a főpásztor.

Az ünnepségen közreműködött a Déryné Vándorszíntársulat, a Somogy Zenekar és a Somogy Táncegyüttes. Az alkotás Párkányi Raab Péter munkája.

Forrás: Kaposvári egyházmegye/Magyar Kurír