2020. szeptember 26., szombat

0
896

EVANGÉLIUM

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
(Lk 9,43b-45)

Majdnem mindannyian ámulunk és bámulunk a sokféle emberi alkotáson. Ennél jóval kevesebben ámulunk és bámulunk a természet szépségén. Alig páran ámulunk és bámulunk Isten csodás tettein.

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS