Lövéte Márton Áron-szobrot kapott

0
2290
Fotók: Egyed József

Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án tartották Lövétén a templombúcsút, amelynek különlegessége az idén Márton Áron püspök mellszobrának leleplezése, felavatása, megáldása volt. A szobor Bálint Károly alkotása, és Lázár Imre harangöntő adományozott a szülőfalunak.

Tamás József ny. segédpüspök volt az ünnepi szentmise főcelebránsa, ő áldotta meg a templomkertben álló szobrot. A búcsú szónoka Bátor Botond pálos volt Hargitafürdőről, aki Szűz Mária alázatosságáról beszélt a búcsúra egybegyűlteknek.

A szentmisét követő ünnepségen Mihály János lövétei születésű történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa Márton Áron püspöknek az 1969-es lövétei bérmálásáról beszélt, sok érdekes részletet is felidézve a történelmi emlékezésében.

Tamás József ny. püspök a szobor megáldása előtt felidézte Márton Áron alakját, akinek “személyisége, életművének jelentősége az idő múlásával nemhogy csökkenne, de egyre növekszik”. Felidézte életpályája kiemelkedő eseményeit, majd így zárta beszédét: “Amikor az idén Márton Áron püspök úr halálának 40. évfordulója van, reá való emlékezésünknek ez a mellszobor állítás is méltó gesztusa, hisz tiszteletét szeretné még jobban előmozdítani, ami hozzájárulhat boldoggá avatásához.”