2020. szeptember 9., szerda

0
930

EVANGÉLIUM

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt:
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.
De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj, nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj, nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj, nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”
(Lk 6,20-26)

Azt hiszem, hogy nincs olyan ember a világon, aki nem szeretne boldog lenni. Van, aki az anyagiakban keresi a boldogságot. Van, aki a karrierben és az álmainak a megvalósításában. Van, aki a jótékonykodásban. A sok keresésben mégis azt veszem észre, hogy hiányzik valami vagy éppenséggel Valaki az életemből. Isten nélkül, csak ebben a világban találom meg ideig-óráig a boldogságot. És utána mi lesz? Jézus nagyon komolyan figyelmeztet engem a mai evagéliumban, hogy igazi boldogságot csak Istenben és a hitből fakadó életvitelben találhatok. Ez marad. A többi mind elmúlik. Jézus tanácsai örökre a szívemben maradnak.

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS