2020. szeptember 8., kedd

0
952

EVANGÉLIUM

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája:
Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
(Mt 1,1-16.18-23)

Ma nagyon divatos a családfakészítés. Többen felkeresik az állami levéltárakat és fellapozzák a plébániai anyakönyveket, hogy felmenőik nyomára bukkanjanak. Mennyire kíváncsiak vagyunk, hogyan éltek az őseink! Vajon mi volt a foglalkozásuk? Hol laktak? Milyenek voltak a mindennapjaik? Mennyire voltak vallásosak? Egy dolgot ne felejtsünk el, hogy az anyagi javak mellett, tőlük kaptuk a hitünket. Egy biztos, hogy családom megannyi nemzedékén keresztül, Isten megmutatta az Ő tervét, szeretetét és irgalmát. Isten szövetsége minden nemzedéknek szól. Nekem is és majd az utánam következőknek is. Pont úgy, mint a mai evangéliumban Jézus nemzetségfájában. Isten az ószövetségi bibliai személyek és a Boldogságos Szűz Mária által ébren tartotta a zsidó választott népben az ígéretet, hogy elküldi az emberiségnek a Megváltót. Szűz Mária születésében számunkra is felragyogott az üdvösség hajnalcsillaga, amely Jézus megtestesülésében, az örök Napban teljesedik ki. Tudatosítom magamban, hogy Isten tartja a szavát és az én életemben is beteljesíti az ígéretét?

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS