2020. augusztus 27., csütörtök

0
1155

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.
Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza egész vagyonát.
Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában: „Késik a gazdám!”, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz.
(Mt 24,42-51)

Nem szeretjük az ellenőrzéseket a munkahelyen, mivel akkor több hónapi vagy éppenséggel évi munkánkról kell számot adni. Mennyire idegesít, ha rákérdeznek a munkánkra! Mennyire nem szeretjük, amikor magyarázkodnunk kell, mit miért nem tettünk meg! Mennyire nehezen fogadjuk el, amikor megmondják nekünk, mit nem tettünk jól! Sérti az önérzetünket. Nincs bennünk elég alázatosság, hogy elfogadjuk azt a tényt, mi is hibázhatunk. Pedig Jézus második eljövetele éppen ezt jelenti. Számot adni a jóról és a rosszról egyáltalán. Megkérdezi, mi volt az oka, hogy szeretetlen voltam embertársammal és nem voltam becsületes a mindennapi munkámban? Ezért figyeljünk oda az életünkre és éljünk becsületesen! Gondoljuk meg kétszer, mielőtt teszünk valamit! Ezt jelenti a mai evangéliumban a virrasztás kifejezés.

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS