2020. augusztus 24., hétfő

0
1057

EVANGÉLIUM
Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhetne valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.”
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”
Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
(Jn 1,45-51)

Jézus a mai evangéliumban Nátánáelt vagy másik nevén Bertalant igaz izraelitának nevezi. Jézus belelát az ember gondolataiba, érzéseibe, szándékaiba és terveibe. Rögtön észreveszi Bertalan szívében az őszinteséget és a jószándékot. Ezért közeledik hozzá és hívja meg apostolai közé. Jézus belát az én szívembe is. Ismer engem. Előtte nem kell megjátszanom magam. Lehetek önmagam. Tulajdonképpen én is lehetek igaz voltommal apostol. Az életem lehet mások számára is Krisztust megmutató. Az istenkereső emberek nem arra kíváncsiak, hogy mennyi jót teszek. Őket az érdekli, hogy milyen ember és keresztény vagyok.

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS