Személyi változások a temesvári egyházmegyében

0
3099
Illusztráció. Papszentelés Máriaradnán 2020-ban. • Fotó: A temesvári egyházmegye Facebook-oldala /Corina Bouda

Folyó év szeptember 1-i hatállyal Pál József-Csaba temesvári megyés püspök a következő személyi változásokat rendelte el a temesvári egyházmegyében:

• Hiticaș Valentin Macedon eddigi lippai plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól, és kinevezte a zsombolyai plébánia plébánosának.

• Cădărean Ioan eddigi beosztásának megtartása mellett, megbízást kapott a lippai plébánia ellátására is, plébániai kormányzói minőségben.

• Hojda Ionuc-Vasilet az oraviczai plébániára nevezte ki plébániai kormányzónak. Szolgálatát Pălie Veniamin resicabányai esperes külön felügyelete alatt fogja végezni.

• Radulov Piryt az újmoldovai plébániára nevezte ki plébániai kormányzónak. Szolgálatát Pălie Veniamin resicabányai esperes külön felügyelete alatt fogja végezni.

• Dumitru Daniel eddigi oraviczai plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte a Temesvár II. gyárvárosi plébánia plébánosának.

• Patasan Gheorghe eddigi újmoldovai plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte a kiskrassói (Lupac) plébánia plébánosának.

• Kapor Jánost, eddig Temesvár II. gyárvárosi plébánia plébánosát felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte a kőröskisjenői és simonyifalvai plébániák plébánosának.

• Szabó Péter eddigi zimándújfalui plébános, előzetes nyugdíjba vonulási kérését, meggyengült egészségi állapotára tekintettel, elfogadta a megyés püspök. A főpásztor hálásan köszöni eddigi szolgálatát és Isten áldását kívánja életének hátralévő szakaszára.

• Erős Miklós eddigi gyoroki plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte újzimándi plébánosnak.

• Lunic Daniel eddigi herkulesfürdői plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte gyoroki plébánosnak.

• Sima N. Milan temesszlatinai plébános eddigi beosztásának megtartása mellett megbízást kapott a herkulesfürdői plébánia ellátására is.

• P. Iordache Gheorghe, SVD atyát a resicabányai I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

• P. Prenkiewicz Artur minorita ferences atyát a rendje áthelyezte az aradi rendházba házfőnöknek, P. Adamczyk Bogdán atyát pedig Szegedre.

Forrás: a temesvári egyházmegye VIII./2020 számú körlevele