2020. augusztus 21., péntek

0
855

EVANGÉLIUM

Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,34-40)

A parancsot, a törvényeket és az előírásokat meg kell tartani, másképpen káosz, fejetlenség és összevisszaság alakul ki a közösség életében. Az én életemet is szabályozzák az isteni parancsok és az állami törvények. Az emberben azonban ott van a furfangosság, hogy a törvényt ki lehet játszani. Ha nem lát senki és nem veszi észre a felettesem, hogy nem tartom be a szabályokat, akkor azok már nem is kötelezőek. Ebben az esetben azt teszek, ami nekem tetszik. Csak arra vigyázok, hogy ne vegyék észre. Igen. Így tesz a rakoncátlak gyermek. S valljuk be őszintén, hogy így cselekszünk mi is. Jézus ezért figyelmeztet, ha a parancsokat és az előírásokat nem Isten és ember iránti szeretetből teszem, akkor az egész csak színjáték. Úgy teszünk, mintha becsületesek lennénk. Lehet, hogy emberekkel ez megy, de Istent nem lehet becsapni.

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS