Máriaradna: 500 éve menedék és bizakodás (6.)

Kétszáz éve szentelték fel a bazilikát

0
859
Marian Duma a kiskrassói plébániatemplom kántora. Fotók: Temesvári egyházmegye

Máriaradna idén kettős jubileumot ünnepel: 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai Szőlőkben, azon a dombon, ahol a jelenlegi kegytemplom áll, és amelyet Rudnay Sándor esztergomi érsek 200 évvel ezelőtt konszekrált. Bár a járvány okozta helyzet miatt a nagyszabású ünneplés elmarad, a két évforduló mégsem múlhat el úgy, hogy ne emlékeznénk meg róluk.
A régmúlt idők történéseit írott krónikák őrzik; a közelmúlt és a jelen eseményeiről szemtanúk tudósítanak a leghitelesebben. Az alábbi sorokban ők beszélnek: Isten szolgái, egyházi vezetők, vallásukhoz ragaszkodó idős emberek, hitben nevelkedő fiatalok, közös ünnepeink megtartói és az évszázados kegyhely, Máriaradna zarándokai. Olyan emberek, akiknek az élete különleges módon kötődik e kegyhelyhez, a Szűzanya radnai templomához.

Marian Duma a kiskrassói plébániatemplom kántora. 1972-ben született és 1991-ben kezdte zenei tanulmányait a temesvári kántoriskolában. Kezdetben a kiskrassói plébánia munkatársa, illetve kezdő kántor volt, később állandó alkalmazott lett. Házas, két gyermek édesapja. A templomi kórus karvezetőjeként nagy lelkesedéssel és odaadással végzi munkáját, zenei szolgálata által még ünnepélyesebbek a szentmisék, ájtatosságok.

A temesvári püspökség sajtóirodájának munkatársai sorozatukban vele készítettek interjút.

Orgonistaként és kántorként ön is a radnai Szűzanya tisztelője. Melyek a kegyhelyhez kapcsolódó gyermekkori emlékei? Kivel ment először Radnára?

Alig ötévesen, 1978-ban nagymamám vitt el Radnára. Később, tizennégy éves koromban kezdtem részt venni gyalogos zarándoklatokon. Gyermekként mindig csodálkoztam azon, hogy milyen sokan zarándokolnak Radnára, milyen sokan énekelnek szívvel-lélekkel a Szűzanya tiszteletére. Ebből az időszakból nagyon jól emlékszem arra, hogyan érkezett meg Radnára zeneszó mellett a temesgyarmati fúvószenekar, lenyűgözve mindenkit, akik jelen voltunk.

Mikor játszott első alkalommal orgonán és énekelt a zarándokokkal együtt a kegytemplomban vagy a keresztúton? Milyen érzés volt?

Ezerkilencszázkilencvenegyben, a pünkösdi zarándoklat alkalmával játszottam és énekeltem először Radnán. Emlékszem, a szentmise kezdetén kissé izgultam, de nem sokkal később belső megnyugvást éreztem, és olyan örömet, amit máshol azóta sem tapasztaltam.

Melyik volt az első, Radnán énekelt Mária-ének és melyik áll legközelebb a szívéhez?

Az első Radnán énekelt énekem, amely egyben kedvencem is, a horvát népénekek közül való, a címe Čuj nas, Majko, magyarul Hallgass meg, ó, Anyám. Szövege tulajdonképpen egy imádság, amelyet Máriához intéznek gyermekei, akik meglátogatják égi édesanyjukat és neki felajánlják szívüket.

Az évek során Radnán olyan búcsújárókkal és különböző zarándokcsoportokkal találkozott, akik a saját anyanyelvükön énekeltek és imádkoztak. Hogyan viszonyul az itt beszélt nyelvek, zenei kincsek és imák változatosságához, gazdagságához? Bizonyára hallott olyan énekeket is, amelyeknek ismerős a dallama, de szövegét ön a saját anyanyelvén tudja.

Az első zarándoklatom alkalmával csodálkozva tapasztaltam, hogy az emberek más nyelven beszélnek, mint a horvát vagy a román, például magyarul vagy németül, és számomra ezek a nyelvek annak idején ismeretlenek voltak. Arra is emlékszem, hogy a különböző nyelveken előadott énekek közül volt olyan, amelynek a dallama számomra is ismerős volt – ez akkor nagy hatással volt rám, és ma is így érzem.

Vezetett ön is zarándoklatokat, legyen az gyalogos, vagy busszal, vonattal, egyéb járművel? Hogyan emlékszik rájuk, milyen élményei, tapasztalatai vannak ezekkel kapcsolatban?

Minden alkalommal, amikor magánszemélyként vagy zarándokcsoporthoz csatlakozva mentem Radnára, különböző embereket ismertem meg, akikhez lelkileg is közel kerültem, és az ima által családias hangulat alakult ki közöttünk.

A máriaradnai zarándoklatok hangulata különleges, néha rendkívül változatos. Milyen élményeket őriz különös módon is az emlékezetében?

Az egyik különleges emlék, amelyet mindig szeretettel idézek fel, ha Radnára megyek és ma is élénken él bennem, a temesgyarmati fúvószenekarhoz kötődik. Az első zarándoklatom alkalmával lenyűgöző volt hallani azokat az embereket, ahogy a hangszereiken játszanak a szentmisén, valamint azt követően a kegytemplom előtt. Minden évben izgalommal vártam a radnai búcsújárást, hogy viszontláthassam a zenekart és hallgathassam, ahogy játszanak.

Mit jelent önnek Máriaradna?

Máriaradna számomra különleges hely, szent hely, ahol kiemelt módon hálát adhatok a jó Istennek és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával kérhetem a kegyelmét. Ez az a hely, ahol lelkileg feltöltődhetek és megkaphatom azt az erőt, amelyre a mindennapi élethez szükségem van!

Forrás: Temesvári egyházmegye