Évfordulós ünnepi szentmise Máriaradnán

0
1369
Fotók: Temesvári egyházmegye

Augusztus 15-e, Szűz Mária mennybevétele, régi magyar nevén Nagyboldogasszony napja a római katolikus naptár egyik legkiemelkedőbb ünnepe. A szokásos körülmények között ezen a napon a máriaradnai kegytemplomban az év egyik legnépesebb zarándoklatára került volna sor. Éppen ezért idén augusztus 15-ére tervezték a kegyhely kettős jubileumának megünneplését is: 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai Szőlőkben, körülbelül azon a helyen, ahol a jelenlegi kegytemplom áll, és amelyet Rudnay Sándor esztergomi érsek 200 évvel ezelőtt, 1820-ban konszekrált.

Erdélyből az új főegyházmegyéje felé tartó gróf Rudnay Sándor esztergomi érsek, Magyarország prímása a máriaradnai kegykép előtt vette át a palliumot Kőszeghy László csanádi püspöktől. Hálából a Szűzanyának, akinek nagy tisztelője volt, az érsek konszekrálta a radnai templomot, amelynek 1992-ben Szent II. János Pál pápa a basilica minor – pápai kis bazilika címet adományozta. Rudnay érsek élete végéig kötődött Radnához, végrendeletében pedig úgy határozott, hogy halála után a szívét itt, a Szűzanya közelében helyezzék el. Végakaratát tiszteletben tartva az érsek szívét különleges kristályedényben a mai napig itt őrzik.
Idén Nagyboldogasszony napját megelőzően, augusztus 14-én délután 6 órai kezdettel a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó hatályos óvintézkedések betartása mellett a máriaradnai kegytemplomban Laus Nikola püspöki irodaigazgató celebrált szentmisét horvát nyelven a Krassó-Szörény megyei plébániákról érkezett híveknek. A liturgia zenei részében közreműködött Duma Marian kiskrassói kántor.

Augusztus 15-én, szombaton 9 órakor Cădărean Ion radnai lelkipásztor magyar nyelven mutatott be szentmisét. A pontifikális szentmisét 11 órakor Pál József-Csaba megyéspüspök celebrálta a kegytemplom padsoraiban helyet foglaló mintegy 70 hívőnek, illetve mindazoknak, akik az óvintézkedések miatt a templom előtti téren, továbbá az udvaron kapcsolódtak be a szentmisébe. A liturgián koncelebrált Bakó László püspöki titkár, Butnaru Antal kanonok, temesrékási plébános, Andó Attila nagyszentmiklósi plébános, Muțiu Petru facsádi plébános, Hiticaș Valentin Macedon lippai plébános és Ioan Vereș ny. görög katolikus lelkipásztor.
Bevezetőjében a főpásztor üdvözölte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a radnai kegytemplomhoz, a Szűzanya oltalmát keresve 500 éve érkeznek hívek, és itt vigaszt, lelki megnyugvást találnak.
Magyar, német és román nyelven elhangzott szentbeszédében Butnaru Antal kanonok, temesrékási plébános tolmácsolta az ünnep üzenetét. A szentmise zenei szolgálatát a temesrékási Laudate Dominum templomi énekkar látta el Cosmin Pelics karvezető irányításával. Orgonán közreműködött Denis Moldovan, a temesvár-belvárosi Szent Katalin templom orgonistája.
A szentmise végén Reinholz András kanonok, helyi plébános ismertette a további programot, illetve elismételte a hatályos óvintézkedések betartását célzó rendelkezéseket a kegytemplom elhagyására vonatkozóan.

A főpásztori szentmisét követően, 13 órai kezdettel Muțiu Petru plébános román nyelven mutatott be szentmisét, 15 órakor pedig az Arad környéki görög katolikus lelkipásztorok celebráltak szent liturgiát az egybegyűlt híveknek.
Az ünnepi program szervezésébe idén sok önkéntes is bekapcsolódott: a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári ifjúsági csoportjának tagjai, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tanulói, továbbá radnai, temesvári, vingai, temesszlatinai, kiskrassói önkéntesek.
A kettős évforduló alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Levéltár és a Marius Muntean által képviselt Temes megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete közösen jelentetett meg egy, a Román Posta által jóváhagyott speciális bélyegzővel ellátott jubileumi elsőnapi borítékot (FDC). A speciális bélyeg minden olyan borítékra rákerült, amelyet a radnai postahivatalban 2020. augusztus 14-én adtak fel.

Forrás: Temesvári egyházmegye