2020. augusztus 18., kedd

0
858

EVANGÉLIUM

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába.” Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk tekintett, és így szólt: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.”Ekkor Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.
Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők.”
(Mt 19,23-30)

„A gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek országába.” (Mt 19, 23). Első hallásra a pénzzel, anyagiakkal rendelkező emberekre gondolunk. Ha megnézzük a ma ünnepelt szentnek, Ilona császárnénak az életét, akkor észrevehetjük, hogy vagyonát és uralkodói befolyását a Szentföldön lévő Jézushoz köthető emlékhelyek felkutatására és a zarándokok lelki épülésére szánta. A mai evangélumban gazdag az, aki úgy érzi, hogy neki ebben a világban nincs szüksége senki és semmire. Ő maga a világ közepe. Neki még Istenre sincs szüksége. Ezért nem vágyódik az örök élet után. Nem igyekszik a földön úgy élni, hogy majd találkozzon Istennel, aki őt a mennyek országában igazán boldoggá teheti.

Kocsik Zoltán, temesvári egyházmegye

MEGOSZTÁS