2020. augusztus 12., szerda

0
1058

EVANGÉLIUM
Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait:
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot«. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,15-20)

„Vétkesek közt cinkos aki néma” – vallja Babits Mihály. Jézus is arra figyelmeztet, hogy nem szép, nem illendő és egyáltalán sem erkölcsös más bűneit, vétségeit elhallgatni, mert azzal meggyőzzük a bűnöst, hogy jó az, amit tesz. A figyelmeztetés elindíthatja őt a bűnbánat és jóvátevés útján. Ha pedig ellenünk vét, jogunk van neki visszajelezni azt, hogy sebet ütött a lelkünkön. Vigyáznunk kell arra, hogy egymás elleni vétségeinket már itt feloldjuk a kölcsönös megbocsátásban, egyébként megkötve és megkövesedve maradnak azok egy örök életen át.

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános  

MEGOSZTÁS