Palliumot adott át az apostoli nuncius Aurel Percă érseknek

0
1810
Fotók: Angelus Communicationis (A bukaresti érsekség Facebook-oldala)

A bukaresti Szent József székesegyházban ma, augusztus 8-án, a fél 11-től  kezdődő szentmise keretében Aurel Percă bukaresti érsek-metropolitának Miguel Maury Buendía apostoli nuncius átadta a Ferenc pápától kapott palliumot. A pallium felhelyezése a helyi egyház, valamint a suffragáneus egyházmegyék püspökeinek jelenlétében történt. Ennek értelmében az ünnepi szentmisén részt vett, Iosif Păuleț jászvásári-, Pál József Csaba temesvári-, Böcskei László nagyváradi- és Schönberger Jenő szatmári megyés püspökök.

Az ünnepi szentmise elején Miguel Maury Buendía pápai nuncius elmondotta, hogy  a bukaresti főegyházmegye idén,  január 11-én beiktatott új főpásztorának, Aurel Percă érsek-metropolitának a palliumot a szentatya megbízásából adja át. A korábbi gyakorlattól eltérően Ferenc pápa még 2015-ben úgy határozott, hogy a palliumot az új érsek-metropoliták nem Rómában, hanem székesegyházukban veszik át a pápa küldöttjeitől. Ez a gesztus jobban kifejezi azt a köteléket, mely Szent Péter utóda és a helyi egyházak között létezik.

A Szent Ágnes napján, a pápa által megáldott bárányok gyapjújából készült főpapi jelvényt a szentatya hagyományosan Szent Péter és Szent Pál apostolok vigíliáján vagy napján szenteli meg s azokat Szent Péter sírja fölött  őrizik mindaddig, míg azt el nem küldik az újonnan kinevezett érsek-metropolitáknak. Az idén az új érsekek, a járványhelyzet miatt nem tudtak részt venni a palliumok megáldásának ünnepén, de – a nuncius elmondása szerint – a suffraganeus egyházmegyék (az egyháztartományhoz tartozó egyházmegyék) főpásztorainak jelenléte – most az átadáskor – a helyi egyház egységét fejezi ki.

A szentmise elején Aurel Percă érsek Hitvallást és esküt tett (hiszi és vallja a Hiszekegyben foglaltakat és az egyház tanítását és vállalja, illetve hűen végzi mindazokat a kötelezettségeket és jogokat mellyek az érsek-metropolitáknak járnak) a jelenlévők előtt, majd az apostoli nuncius vállára helyezte a palliumot. Ezt követően  Aurel Percă érsek átvette a szentmise folytatását. Homíliájában a bukaresti érsek-metropolita a pallium szimbolikájáról beszélt. Elmondása szerint ez nem rangot jelöl, hanem a jó Pásztorhoz hasonlóan azt a különleges gondot, mellyel a pásztor a rábízottak fele fordul. Az érsek ugyanakkor kifejezte háláját és köszönetét a szentatya és helyi képviselője iránt.   

A pallium a Szent Ágnes-napján (január 21.-én) megáldott bárányok gyapjújából készült kb. 4-6. centiméter széles, hat kis fekete selyemkereszttel, díszített stólaszerű, gyapjú körszalag. Az elveszett bárány szimbóluma, akit a jó Pásztor úgy vezet vissza a többiekhez, hogy vállára veszi. A pallium főpásztori jelvény, amelyet a pápa és a metropolita érsekek viselnek, utóbbiak a pápa iránti hűségük jeléül. Azt a hatalmat jelöli, amivel a jog a római egyházzal közösségben lévő metropolitát tartományában felruházza. Szent VI. Pál pápa az 1978-ban kelt Inter Eximia De Sacrii Pallii kezdetű motu propriojában korlátozta a pallium viselését, amelyre kizárólag a pápa és a metropoliták váltak jogosulttá. Szent II. János Pál 1984-ben bevezette, hogy a palliumot Szent Péter és Pál ünnepén nyújtják át az elmúlt év során kinevezett metropolitáknak, akik azt csak liturgikus alkalmakkor, a miseruha fölött, kizárólag egyháztartományukon belül viselhetik. A metropolita püspökké szentelése vagy érseki kinevezését követően három hónapon belül köteles a pápától személyesen vagy megbízott útján kérni a palliumot. A jászvásári, temesvári, nagyváradi és szatmári püspökségek a bukaresti egyháztartomány suffraganeusai, a gyulafehérvári püspökség, 1991-től érsekség pedig egyenesen a Szentszéknek van alárendelve.

XVI. Benedek pápa felújította a pápai pallium ősi formáját. A pápa palliuma 10 cm széles, kb. 2,5 m hosszú fehér gyapjúszalag, melynek két vége a bal váll előtt és mötött lóg le, a jobb vállon is átvetve. Öt piros kereszt van beleszőve, a pallium alakja Krisztus igájának, anyaga Krisztus pásztori hivatalának, az öt kereszt az öt szent sebének a szimbóluma.

Ferenc pápa a palliumok megáldásakor így fogalmazott:„Ma megáldjuk a palliumokat, amelyeket a bíborosok testülete dékánjának és az elmúlt évben kinevezett metropolita érsekeknek adunk át. A pallium a juhok és a pásztor közötti egységre emlékeztet. A pásztor Jézushoz hasonlóan vállára veszi a báránykákat, hogy azok sose szakadjanak el tőle.”