2020. augusztus 1., szombat

0
883

EVANGÉLIUM

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.”
Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.
Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).
Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.
Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
(Mt 14,1-12)

„Mondd meg az igazat és betörik a fejed” – tartja a mondás. A közmondás igazától félve, nem is igen vállaljuk fel az igazság kimondását. Sokszor kerteljük, csomagoljuk, álcázzuk a tényeket. Keresztelő János nem félt kimondani az igazat, még akkor sem, ha ez neki a fejébe került. Jézus, aki maga az igazság kútfője, tőlünk is azt várja, hogy az élet igazságtalanságaival szemben legyünk mindig az igazság képviselői. Még akkor is, ha néhanapján fejbe kólintanának ezért!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS