2020. július 24., péntek

0
970

EVANGÉLIUM

Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!
Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”
(Mt 13,18-23)

Mindannyian Isten magtárának egy-egy, 100%-ig minőségi, különleges és egyedi magjai vagyunk. Különös odafigyeléssel és szeretettel bánik velünk a Magvető, aki csak annyit szeretne, ha életünk magja a legjobb, a legszázszorosabb termést hozná. Gondoljuk végig, hogy életünk hová gyökerezett meg, és az az életkörülmény hány százalékos termésarányt biztosít számunkra arra, hogy beérjünk majd az örök életre?! Mert kár lenne a gonosz selejt termésévé válni!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS