2020. július 6., hétfő

0
1308

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.
(Mt 9,18-26)

Nagyon szép Michelangelo ábrázolása az első ember teremtéséről, amint az Isten ujja megérinti, összeér az ember ujjával és az életre kel. A mai evangéliumban Jézus a teremtés aktusát ismétli meg, amikor életre kelti a halott kislányt és meggyógyítja az asszonyt, aki megérinti őt. Mert ahol Isten ujja ma is összeér az esendő ember ujjával, ott mindig felgyógyulás és új élet fakad! Új teremtés kezdődik!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS