Vedd és olvasd! Röviden a Szent István Társulatról

A katolikus könyvkiadás kilátásairól – határok nélkül

0
1625
Szent István könyvhét • Fotó: Magyar Kurír

Az egyházhoz szorosan kapcsolódó intézmények, szervezetek, cégek – tevékenységi területüktől függetlenül –, egyházi kötődésük által alkalmasint annak missziójába illeszkednek, ugyanakkor gazdasági szereplők is. Általában jól meghatározott céllal jönnek létre, s miközben a cél eléréséért dolgoznak, maguk is munkaadók és adófizetők, felelősséggel azok iránt, akikkel együttmunkálkodásra elkötelezték magukat. Röviden: emberekről van szó itt is. Kiadónk e specifikus területen, az egyházi médiában, a könyvkiadásban és -terjesztésben töltött el bő másfél évtizedet, sok külső-belső változást megélve. Szerény anyagi keretek között is próbált minden időszakban az alapítói szándéknak megfelelően munkálkodni ezen a szűk, sok körülmény által eléggé behatárolt szegmensben, nyomtatott lapokat, weboldalakat szerkeszteni, könyveket megjelentetni, de nem egyedül, hanem partnerekkel együttműködve. Összeállításunkban nagyobb testvéreink, társintézményeink felé tekintünk: vajon ők hogyan élik ezeket az időket, hogyan látják sokrétű munkájuk közül különösen is a könyvkiadás jelenét és közeli jövőjét? Milyen terveik vannak? Hogyan tartják karban magukat lelkileg és anyagilag is? Milyen újdonságaik vannak? Évenkénti találkozónk, a Szent István Könyvhét, ahol mi, az erdélyi katolikus kiadó, a Szent István Társulat vendégszeretetét több éve élvezhettük, idén, az ismert körülmények miatt elmaradt. De a kapcsolat és együttműködés közöttünk nem szakadhat meg!

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő és azóta folyamatosan működő Szent István Társulatot stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig. Könyvműhelyében több mint 12 000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége a hittudomány mint fő profil mellett kiterjedt a humán- és természettudományok szinte valamennyi területére. Az évente átlagosan 120-130 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója címmel, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

Nagyjából ez a dicső múlt. Mindenkor fontosnak tartom felidézni és észben tartani, mert erre épül, ebből táplálkozik jelenünk és jövőnk: ezen vezérfonal mentén haladva működünk napjainkban is. A rendszerváltozás után közvetlenül volt egy szlogenünk, mely így hangzott: a Szent István Társulat a hitét megtalálni és megőrizni akaró ember kiadója. Néhány év alatt elhagytuk ugyan, de a tartalma s jelentése ma is vállalható.

Manapság persze a Gutenberg-galaxis hegemóniájának végnapjairól szokás értekezni, és van is ebben valami sejtelmes igazság. Legalábbis globálisan. Merthogy a magyarság még mindig többet olvas, mint más ország polgárai. Nincs is a világnak még egy olyan szeglete, ahol a világirodalom seregszemléjének számító áprilisi Nemzetközi Könyvfesztivált a keresztény könyvek palettáját széles skálán megmutató májusi Szent István Könyvhét követi, hogy júniusban átadja helyét a mindenkori kortárs magyar irodalmat felvonultató Ünnepi Könyvhétnek. S mindez évről évre, évtizedek óta, növekvő sikerrel, Budapesten.

Talán ezért is nehéz meg- és túlélni ezt az idei járványos esztendőt, amikor mindez elmarad. Persze van most idő erősíteni az internetet, tökéletesíteni a webes felületeket, facebookos megrendeléseket generálni, tökélyre fejleszteni a digitális archívumunkat, stb. Megtettük, jó volt, túléléshez talán elegendő – de mégis csak fura ez az álarcos világ, s hiányzik az új könyvek illata.

Az első fél évben megjelent – az ilyenkor szokásos 60-65 helyett – 32 kiadványunknak szerencsére nem csupán illata, tartalmi-formai kvalitása is van. Ezt mutatja be a Szent István Könyvklub húszezer példányban megjelent tavaszi katalógusa, amelynek sikere minden eddigi elképzelést felülmúlt. Ömlenek a megrendelések Robert Sarah bíboros és XVI. Benedek közösen írt, Szívünk mélyéből című új könyvére, a most megjelent „öregbetűs” Újszövetségi Szentírásra vagy Constanza Miriano legújabb, nőknek írt, humorral fűszerezett, házasságról szóló Menj hozzá és élj érte című könyvére – hogy csak néhányat említsek a katalógus kínálatból.

Számos, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó kiadványunk jelent már meg eddig és fog megjelenni a jövőben is. Két hatalmas, folyamatban lévő munkát azonban szeretnék kiemelni. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából és útmutatása szerint megkezdtük az új Misekönyv nyomdai előkészítését, Sapszon tanár úr vezetésével pedig egy új ima- és énekeskönyv, valamint a hozzá való orgonakönyv kiadói munkálatait. A szentatyától kaptunk egy kegyelmi évet, így bizonyára sikerül elkészülni mindkettővel a kongresszusig.

Farkas Olivér igazgató

Megjelent a Vasárnap 2020. június 21-i lapszámában.