Áthelyezések és rendi megbízatások az erdélyi ferences tartományban

3
7655
Fotó: Erdélyi ferencesek/Facebook

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományában folyó év augusztus 1-től a következő áthelyezések lépnek életbe:

Fr. Fábián Sebestyén OFM Déváról Szászsebesre kapott kinevezést.
Fr. Guia Hugó OFM Kolozsvárról Csíksomlyóra kerül, templomigazgatóként fog szolgálni.
Fr. Marek Bernardin OFM Kaplonyból (szatmári egyházmegye) Székelyudvarhelyre kerül lelkészi megbízatással.
Fr. Nagy Károly OFM Déváról Kolozsvárra kapott templomigazgatói kinevezést.
Fr. Puvak Marián OFM Csíksomlyóról Kaplonyba (szatmári egyházmegye) lelkészi kinevezést kapott.

Főbb rendi megbízatások: Páll Leó OFM testvért, megköszönve tizenegy évi magiszteri szolgálatát és a nevelésben eltöltött időt, felmentik megbízatása alól; Gegő Julianus OFM testvért nevezik ki a jelöltek és az ideiglenes fogadalmas testvérek magiszterének. Portik-Lukács Lóránd OFM testvér eddigi megbízatásait meghagyva nevelési és tanulmányi titkári megbízatást kapott. Puvak Marián OFM testvér megbízatása mellett a Ferences Világi Rend nyugati régiójának asszisztense lesz. Böjte Csaba OFM testvér, szászvárosi és körösbányai lelkipásztor, a Szent Ferenc Alapítvány vezetője, illetve Főcze Bonaventúra OFM testvér, dévai plébános, a szászsebesi közösség tagjaiként fogják végezni a rájuk bízott feladatokat.

Forrás: Erdélyi Ferencesek Facebook-oldala

3 HOZZÁSZÓLÁSOK