Jézus Szívének adtak hálát a szatmári egyházmegyében

0
1492
Jézus Szíve-búcsú Szatmáron. Fotók: a szatmári egyházmegye sajtószolgálata

A szatmári egyházmegye búcsúünnepét, a Jézus Szíve-búcsút sokak örömére idén is a hagyományoknak megfelelően tarthatták. A Kálvárián reggel nyolc órától mutatták be a román nyelvű, fél tíztől pedig a német nyelvű búcsúmisét. A román ajkú híveknek Veres Stelian, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánoshelyettese, a német gyökerekkel rendelkező híveknek pedig Simon Attila püspöki titkár celebrálta a legszentebb áldozatot és mondott szentbeszédet.

A székesegyház előtti téren tizenegy órától mutatták be a Jézus Szíve-búcsú hagyományos „nagymiséjét”, amelyet papjai közösségében Schönberger Jenő püspök celebrált. A bevonulást követően a főpásztor Jézus Szentséges Szívének adott hálát a közös ünneplésért, és megemlékezett a balázsfalvi püspökszentelésekről is: „Az elmúlt hónapok megpróbáltatásai komoly kihívás elé állították az egész világot és benne az egyházat, alkalmat adva a hősiességre, a szolidaritásra és a felebaráti szeretet számtalan szép megnyilvánulására. Bízva abban, hogy ez a megpróbáltatás véget ért – vagy legalábbis hamarosan megszabadulunk tőle –, és a Gondviselés által inkább jó gyümölcseit, mint veszteségeit tapasztalhatjuk, adjunk hálát ma Jézus Szentséges Szívének minden kegyelméért. Külföldi meghívottaink nem tudnak most velünk ünnepelni, de a közös imádság és Jézus Szentséges Szívének szeretete egybekapcsol valamennyiünket. Kérlek benneteket, imádkozzunk együtt Călin Bot és Cristian Dumitru Crișan nemrég kinevezett két görögkatolikus püspök atyáért, akiket ma szentel püspökké a balázsfalvi bazilikában Lucian Mureșan nagyérsek, bíboros atya.”

A román és német nyelven elhangzó olvasmányok, illetve magyar nyelven elhangzó evangélium után Hankovszky Ferenc püspöki helynök, irodaigazgató mondott homíliát. Ebben, az evangéliumi részre utalva (Mt 11,25-30) Isten igájának gondolatkörét vizsgálta. Így elmondta, a Jézus által készített iga nem mentesít a terhek alól, de az egyetlen, amelynek értelme van, amely személyes kapcsolatba hoz Istennel. Emlékeztetett, hogy Jézus igája valójában a szabadság: „Ez az iga mégis szabadságot jelent. Minden más iga azért iga, mert mások kényszerítik ránk. Jézus igája nem ilyen. Ő nem akarja, hogy ökölbe szorított kézzel, fogcsikorgatva szolgálják az emberek. Rabszolgatartó van elég. Ő nem akar ezek közül egy lenni. Éppen ezért senkire sem kényszeríti rá igáját. Csak kínálja.”

Az áldozás után közösen elénekelték a Jézus Szentséges Szíve-litániát, majd a főpásztor szentségi áldásban részesítette a híveket. Az engesztelő imádság elmondása után, Schönberger Jenő püspök köszönetet mondott mindenkinek a szervezésben nyújtott segítségért, a levonulás előtt pedig a papság és a hívek még a téren elmondták a teljes búcsú kegyelméért szóló imákat és elénekelték a himnuszokat.

Az idei búcsún, a székesegyház előtti téren az egyházmegye papságával együtt ünnepelt Urbán Erik OFM, a Szent István királyról nevezett erdélyi ferences rendtartomány provinciálisa, Veres Stelian kolozsvári plébánoshelyettes és Keresztes Olivér kolozsi plébános is.

Forrás: a szatmári egyházmegye sajtószolgálata