A felnőttképzés indításának napján

0
1775

Ismerje meg az ószövetségi Szentírás legelső öt könyvét (a Pentateuchust vagy Tórát) és a több évezredes szövegek mögött meghúzódó összefüggéseket! Tudjon meg többet a Jézus életét bemutató szinoptikus evangéliumokról (Máté, Márk és Lukács) és ismerje meg a kereszténység szent iratainak a keletkezését! – Ezzel a felhívással találkozhatott, aki TeoKat.com oldalra lapozott, és megtudhatta azt is: 2020. június 15. és szeptember 20. között a tanfolyamok heti rendszerességgel váltják egymást: egyik héten Ószövetség, másik héten Újszövetség, kb. 40 perces időtartamű előadások formájában.

Oláh Zoltánt, a gyulafehérvári főegyházmegye Iskolai, Hitoktatói és Felnőttképzési Bizottság titkárát az online teológiai kurzus indításakor kérdeztük: mi a célja, ki a célközönsége ennek a biblikus felnőttképzésnek?

Több válasz is kínálkozik. Mons. Kovács Gergely érsek az új szenátussal folytatott tanácskozása nyomán úgy döntött, hogy létrehozza az Iskolai, Hitoktatói és Felnőttképzési Bizottságot. Ennek a három területet is magába foglaló bizottságnak a vezetésére kért fel.

Közben a Katolikus Magyar Bibliatársulat videóelőadásokat kért dr. Bodor Attilától és tőlem, tekintettel arra, hogy a társulat nem tudja a nyári programjait a szokásos módon megszervezni.

A felnőttképzéssel kapcsolatosan Bodor Attilával egyeztettem, és úgy döntöttünk, hogy még a nyárra rövid tanfolyamot szervezünk Ó˗ és Újszövetségből, de nemcsak a bibliatársulatosoknak hirdetjük meg, hanem minden érdeklődőnek, aki közérthető videóelőadások segítségével a teológiában, és ezen belül a bibliai ismeretekben el szeretne mélyülni. Gyakran kértek lelkiségi csoportok, plébániai közösségek biblikus témájú előadásokat, és őket is szem előtt akartuk tartani. A világjárvány az eddig jól kitaposott utakat felülírta, és most a navigáció jól ismert kifejezésével „Újratervezés” zajlik.

Mi a módja, hogyan zajlik a kurzus?

Bodor Attilától jött a nagyszerű ötlet és a gyakorlati kivitelezés, hogy a Felnőttképző hozzon létre saját honlapot, amin felajánljuk rövid videó-kurzusainkat, amit a tanfolyam iránt érdeklődők egy héten át bármikor megtekinthetnek. Lehetőséget adunk arra is, hogy a résztvevők kérdéseket fogalmazzanak meg a kurzusokkal kapcsolatosan. Ezekre a kérdésekre augusztus 1-től videóelőadásban válaszolunk. A kurzus résztvevői vizsgát is tehetnek, akik ezt megteszik, azoknak érseki oklevelet állítunk ki a tanfolyam elvégzéséről. A 2019-2020-ban Sepsiszentgyörgyön elindított lektor meg akolitus képző új évfolyamának tagjai ennek a tanfolyamnak és vizsgának elvégzésével mentesülnek az első éves biblikus tárgyak vizsgáitól.

Mit szóltok a jelentkezők nagy létszámához?

Természetesen nagyon örülünk a több mint 2200 jelentkezőnek! Meglepett, hogy ekkora az igény a felnőttképző iránt. Egyben igazolja döntésünk helyességét abban a tekintetben, hogy saját honlappal induljunk, és törekedjünk minél több embert megszólítani. Ez a legjárhatóbb módja annak, hogy felülkerekedjünk a fizikai távolságokon, a Kárpát-medencében élő és a világ számos országában dolgozó főképp fiatal magyar keresztényekhez eljuttassuk teológiát népszerűsítő videóinkat, keresztény üzenetünket.

Kérdezett Bodó Márta