2020. május 27., szerda

0
1012

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:
Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás.
Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
(Jn 17,11b-19)

Az apostoloknak Jézus imájából kiindulva az a legfontosabb dolguk, hogy engedjék, hogy Isten cselekedjék általuk. Istenért nem ezer dologgal kell foglalkozni, hanem Istenre bízni a világot ezer dolgával és Istenben látni a világot az ezer dolgával.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS