Nagyváradon találkoztak a romániai magyar katolikus püspökök

1
3262
Fotók: Micaci Cristian

Az együtt gondolkodás és testvéri közösség erősítése jegyében találkozott Nagyváradon a négy erdélyi főpásztor május 19-én Böcskei László megyés püspök meghívására. A főpásztorok e közösségének legújabb tagja Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, akinek február 22-i püspökké szentelése óta most volt alkalma először találkozni a szomszédos egyházmegyék püspökeivel. A találkozón a házigazda főpásztor mellett részt vett Pál József-Csaba temesvári és Schönberger Jenő szatmári püspök.

Kovács Gergely érsek portálunknak elmondta: „A püspökök mind fontosnak tartották a találkozást, hogy ráközelítsenek a közös problémákra és közösen keressenek megoldási irányokat, hiszen az egyházmegyék élete nemcsak a hitben és földrajzilag, valamint nyelvi és nemzeti szempontból találkozik, hanem több közös, az egyházmegyék határain átnyúló ügy is terítéken van, amelyekkel folyamatosan kell foglalkozni. Ez a találkozó nem egy formális testületi ülés volt, hanem inkább egy közös gondolkodás, mindenkinek voltak ötletei, meglátásai és megerősítő, pozitív légkörben zajlott a megbeszélés, ami a jövőbeni együttmunkálkodás egy újabb, reményteli fejezetének nyitó pontja. Ez egy első közelítés, nagyobb horderejű döntések meghozatala inkább a következő alkalmakkor várható.”

A házigazda püspök, Böcskei László a következőket mondta a nagyváradi egyházmegyei hírportálnak a találkozóról: „Örülök, hogy a főpásztorok elfogadták a meghívást, és egy hosszabb időszak után, amikor eltávolodva éltük meg az elmúlt heteket, hónapokat, most ismét személyesen találkozhattunk és megoszthattuk egymással azokat a gondolatokat, élményeket, benyomásokat, amelyekkel töltekeztünk az elmúlt idő alatt. A gyulafehérvári érsek a legfrissebb közöttünk, én ezért is jónak láttam, hogy találkozzon a négy főpásztor, próbáljuk megközelíteni azokat a közös témákat és ügyeket, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, és amelyek mind a négy egyházmegyének közös ügyeként említendők meg. Szó volt a papnevelésről, az egyház mai szerepéről, a kommunikációs csatornákról, a hitoktatás kérdéseiről, és sok másról. Tulajdonképpen nem azért jöttünk ide, hogy valamit eldöntsünk, hanem hogy próbáljuk megteremteni a lehetőséget, hogy a jövőben is sok mindenben együtt gondolkozzunk, és így tervezzük meg egyházmegyéink életét. Jó volt a testvériséget megtapasztalni a püspökök között, én nagyon remélem, hogy ezek a találkozók folytatódni fognak, és örömmel maradunk kapcsolatban egymással azért, hogy küldetésünknek minél jobban eleget tegyünk, a mai kihívásoknak minél jobban megfeleljünk.”

Pál József Csaba temesvári püspök is fontosnak tartotta az ilyen körben való találkozást, amelyet már a februári püspökszentelés alkalmával Gyulafehérváron megterveztek, de a járvány okozta vesztegzár miatt mindeddig nem sikerült megvalósítani. A temesvári egyházmegye elöljárója a papnevelés és az állandó diakónusok képzésének kérdéseit emelte ki a szóba került témák közül.

A Szatmári Egyházmegye püspöke, Schönberger Jenő is a személyes találkozás pótolhatatlanságát hangsúlyozta ki. Jó a testvériséget ápolni, a közös témákról úgy beszélni, hogy „egymás szemébe nézhetünk”, de fontos ezt kellő elővigyázatossággal tenni, példát mutatva arról, hogy a püspökök a vírusveszélyt komolyan veszik, és az óvintézkedéseket betartják.

Mind a négy egyházmegye vezetője reményét és bizalmát fejezte ki, hogy az ilyen jellegű testvéri találkozásoknak a jövőben is lesz folytatása.

A római katolikus főpásztorokat megtisztelte jelenlétével Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök is, aki rövid időre ellátogatott a püspöki palotába.

romkat.ro/hirek.varad.org