Bekerül az általános római naptárba Szent Fausztina nővér

1
2577
Fotó: Vatican News

Szent Fausztina nővér liturgikus ünneplése bekerült a liturgikus római naptárba: minden évben október 5-én tartják ünnepét. Ferenc pápának az erről szóló határozatát május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumán tették közzé. Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság nagy hirdetője és Fausztina nővér tisztelője volt. Az új liturgikus ünneplésnek saját miseszövegei és saját zsolozsmája is lesz. A szentatya határozatát az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tette közzé.
Az új ünnep – a kongregáció dekrétuma szerint – minden katolikus naptárba bekerül, illetve a miseszövegek és a zsolozsma szövegének véglegesítését követően, miután a fordítások elkészülnek az illetékes kongregáció azokat jóvá hagyja – az egyes püspöki konferenciák gondozásában jelennek meg. A dekrétumot Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa és Arthur Roche érsek, a kongregáció titkára jegyzi.

Fausztina nővér Elena Kowalska néven született a lengyelországi Glogowiecben 1905. augusztus 25-én, tízgyermekes parasztcsaládban. Kilencéves korában, első szentáldozása után tudatára ébredt Isten jelenlétének lelkében. Szülei nem járultak hozzá, hogy kolostorba lépjen, ő azonban egy látomás után elhatározta, hogy követi Jézus hívását. Varsóba ment, és 1925. augusztus 1-jén fölvételét kérte az Irgalmas Szűz Nővéreinek zárdájába, ahol a Fausztina nevet kapta. A varsói, vilnai és plocki zárdákban volt szakács, kertész, kapus nővér. Kinyilatkoztatásokat, látomásokat, láthatatlan stigmákat kapott. Jézus Fausztina nővérre bízta irgalmasságának örömhírét. Fölszólította őt, hogy hirdesse a minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását, szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét. Fausztina nővér Jézus kívánsága szerint mindent hűségesen följegyzett naplójában, melyet 1981-ben jelentettek meg először. Fausztina nővér harminchárom évesen halt meg 1938. október 5-én. II. János Pál pápa 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján boldoggá, hét évvel később, 2000. április 30-án, húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért, és elrendelte az isteni irgalmasság ünnepét húsvét második vasárnapjára. (Forrás: Magyar Kurír)