2020. május 18., hétfő

0
1057

EVANGÉLIUM

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz:
Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok!
Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
(Jn 15,26-16,4a)

Jézus a tanúságtételre és a szenvedések vállalására készíti fel az apostolokat. A kettő szorosan összetartozik, hiszen az igazi tanulságtétel a szenvedésben történő helytállás. A szenvedés érleli a beszédet igazsággá és életté.

Pék Sándor, a nagyváradi a Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS