2020. május 7., csütörtök

0
854

EVANGÉLIUM

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak: Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.
Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok.
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”
(Jn 13,16-20)

A szeretet egysége a kapcsolatban rejlik. Az Atya kapcsolata Jézussal és Jézus kapcsolata az Atyával maga a szeretet egysége és ez egy tökéletes egység. Az ember azonban töredékes a szeretésben és a kapcsolódásban is. A szeretet mindig magában hordozza a törékenység lehetőségét is.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS