2020. április 30., csütörtök

0
934

EVANGÉLIUM

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.”
(Jn 6,44-51)

A lelki élet, a krisztuskövetés kiindulópontja az élő hit. Ezt szenteli meg Isten az Ő kegyelmével az Ő ajándékaival, amik soha nem jó vagy rossz dolgok. Amikor ide elérkezik az ember táplálkozni tud az élet kenyerével, Jézussal, ami pedig nem más, mint élet a világ életéért.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS