Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása

Közelebb hozni a teológiát

0
3623
Codex Sinaiticus, egy Kr. u. 4. századi görög nyelvű Biblia-kézirat. Fotó: britannica.com

Még a Biblikus Intézetben Stephen Pisano SJ tanáromnak köszönhetően a Septuagintával kezdtem foglalkozni. Akkoriban kezdett kibontakozni ennek a szentírástudomány-ágnak a reneszánsza. Később a doktori tézisem ezen a téren mozgott: Izajás messiásszövegei a Septuagintában és az egyházatyák írásaiban (Szent István – Verbum, Budapest–Kolozsvár 2016). A szentíráskutatók körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a kutatási terület.

Közelebb hozni a teológiát, ez a célja sorozatunknak, amelyben egy éven keresztül minden hónapban a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karával együttműködésben bemutatunk egy erdélyi és egy nemzetközi teológust, valamint a teológia egy tudományágát.

Az Ószövetség görög fordítását a korábbi évtizedekben inkább a héber Bibliában betöltött szövegkritikai szerepe és az Újszövetség jobb megértése miatt tanulmányozták. A mai szentíráskutatás ezen túlmenően a Septuaginta-fordítás szövegértelmezését, saját teológiai megoldásait is tanulmányozza. A Biblia ennek a Kr. e. 3–1. században keletkezett fordításának köszönhetően vált elérhetővé az akkori globalizálódó világ, a görög-római kor számára. Isten szava ekkor lépett be abba a világba, amelyben számtalan kultúra magát a görög filozófiai gondolkodáshoz és irodalmához viszonyította. A héber Biblia előtt – eddigi ismereteink szerint – nem született egy ilyen terjedelmes szövegfordítás az ókorban. Általa Isten szava eljutott a görög kultúrát csodáló és magáévá tevő mediterrán népekhez. Tehát az ókori világban páratlan teljesítmény a héber Biblia görög fordítása.

Martin Meiser professzorral közösen több opcionális kurzust szerveztünk Gyulafehérváron a kispapoknak ebben a témában. Kiadtuk magyar nyelven az eddig megjelent egyetlen részletes bevezetőt a görög Ószövetségbe. 2017-ben nemzetközi konferenciát szerveztünk Gyulafehérváron, 2019-ben pedig a Protestáns Teológiai Intézetben Kolozsváron. Immár a két intézet közös projektje lett a septuagintakutatás. Ezeknek a konferenciáknak fontos támogatói Martin Meiser, Siegfried Kreuzer és Erik Eynikel németországi professzorok. Két alkalommal vettem részt és tartottam előadást a wuppertali Evangélikus Főiskolán két évente szervezésre kerülő Nemzetközi Septuaginta Konferencián. Ezeken a rendezvényeken a világ minden részéről érkeznek a szakma ismerői. Majd mindenki jelen van, aki ezen a területen számít. A 2017-es konferencia anyagát Papp György kolozsvári református kollégámmal adtuk ki: Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről (Szent István – Verbum, Budapest–Kolozsvár 2019). A Septuaginta hatása az ókeresztény teológiára, liturgiára és lelkiségre felbecsülhetetlen. Aki a Septuagintát nem ismeri, annak nincs hogy ismernie és megértenie a fent említett területeket.

Oláh Zoltán