Sajtóközleményt adott ki a CER a 272/2004-es törvény módosításáról

0
1536

Sajtóközleményt adott ki április 28-án a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (CER), melyben felhívja a figyelmet azokra a törvénymódosításokra, amelyeket nemrég a gyerekek jogainak védelméről és előmozdításáról szóló törvényen eszközöltek. A törvénymódosítás többek között előírja az iskolákban kötelező szexuális nevelést.

A Romániai Püspöki Konferencia (CER), oktatásért felelős bizottsága a gyerekek jogainak védelméről és előmozdításáról szóló 272/2004-es törvény módosítását követően aggodalmának adott hangot azt követően, hogy e törvényt a 45/3.04.2020-es törvény módosította, s mely a Hivatalos Közlönyben a 287/6.04.2020-es szám alatt jelent meg. A püspökök arra hívják fel a figyelmet, hogy törvénymódosítást nem előzte meg előzetes konzultáció, amelybe minden, az oktatásban részt vállaló felet bevontak volna, köztük az egyházat is. A püspökök arra hívják fel a figyelmet, hogy a szexuális nevelés órák kötelező bevezetése sérti az Alkotmány által szavatolt szülői jogokat.   

„Elsősorban a szülők felelősek gyerekeik nevelésért. Következtetésképpen csakis kérésükre és morális-vallási meggyőződésük tiszteletben tartásával nyújthat ilyen tanórákat az iskola” – áll abban a nyílt levélben, melyet április 28-ai keltezéssel jegyez Aurel Percă bukaresti metroplita-érsek, a CER oktatásért felelős bizottságának elnöke.   

Aurel Percă bukaresti metroplita-érsek, a CER oktatásért felelős biztossága elnökének nyílt levele:


A Romániai Püspöki Konferencia (CER) oktatásért felelős bizottsága tudomásul vette azokat a módosításokat, melyeket a román parlament a gyerekek jogainak védelméről és előmozdításáról szóló 272/2004-es törvényen a 45/3.04.2020-es törvény révén eszközölt, s melyek a Hivatalos Közlönyben a 287/6.04.2020-as szám alatt megjelentek.

A 272/2004-es törvényen eszközölt változtatások között előírják a gyerekek szexuális nevelése nevű kötelező tanórájának a bevezetését, egy, az életről és egészségről szóló program keretében.

Úgy véljük, hogy:

  1. egy ilyen változtatás előzetes konzultációt igényelt volna, melybe be kellett volna vonni minden, az oktatási és az egészségügyi programok kidolgozásában érintett társadalmi entitást, köztük az egyházat is.  Az egyháznak kompetenciája és erkölcsi kötelessége, hogy nyilatkozzon az effajta nevelésről (ennek tartalmáról).
  2. a szexuális nevelés-órák kötelező mivolta sérti a szülők jogait, melyeket Románia Alkotmánya és számos törvény szavatol, ilyen a 272/2004-es törvény – mely meghatározza az ilyen órák célszerűségéről és tartásának módozatáról való döntést. Elsődlegesen a szülők felelősek gyerekeik neveléséért. Következtetésképpen csakis kérésükre és az ő morális-vallási meggyőződésük tiszteletben tartásával nyújthat ilyen tanórákat az iskola.
  3. a szexuális neveléssel foglalkozó óráknak választható jellegűeknek kell lennie, és ahhoz, hogy a gyerek ezeken részt vehessen, szükséges az szülők írásos beleegyezése minden gyerek számára.

Bízunk abban, hogy megjegyzéseinket jóakarattal fogadják mindazon felelősök, akik felvállalták országunk gyerekeinek erkölcsi, pszichikai és testi egészségére vonatkozó politikák életbe léptetését.   

† Aurel Percă
metropolita-érsek
a CER oktatásért felelős biztossága elnöke

Forrás: Romániai Püspöki Konferencia