2020. április 25., szombat

0
1061

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
(Mk 16,15-20)

Menjetek! Hirdessétek! – Jézus szavai az apostolaihoz. A szavak életté lesznek, hiszen ők mennek és hirdetik. Ez a legigazibb vallásosság: Jézus szavait megélni nap mint nap és Jézus szavai szerint élni nap mint nap. A legnagyobb jel is ez maga.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS