Beteljesedett!

Morzsa

0
776
Részlet a gyimesbükki templom egyik freskójából • Festette Lukácsovits Magda 1975-ben.
  • Köszönöm, Uram, a megváltás szent művét! Köszönöm, hogy megengedted, hogy feltámadásodról megbizonyosodjam! Köszönöm, hogy az örök jelenléted tudata kiemelt életem reménytelenségéből! Köszönöm, hogy lelkem mélyén megmutatkoztál, és így megtaláltam életem értelmét és egyetlen igaz boldogságát!
  • Maradj velem, Uram, mert közel már az éjszaka! Ne engedd, hogy elfeledjem mindazt, amit érettem tettél!
  • Hiszek benned, Uram! Segíts az én hitetlenségemen! Segíts, hogy léted és jelenléted tudata minden gondolatomat, érzésemet, vágyamat áthassa! Segíts, hogy mindig abban a bizonyosságban éljek, hogy te mindig jelen vagy.
  • Csak benned remélek, Uram! Segíts, hogy egész életemet terád, mint egyetlen és legfőbb jóra várakozva éljem…
  • Csak utánad vágyódik a szívem, Uram, Jézusom! Add, hogy egész és tiszta szívből vágyódjam utánad! Csak te légy, Uram, az én lelkem egyetlen kielégülése!
  • Taníts meg engem, Uram, imádkozni! Add, hogy a világról megfeledkezve az egyetlen lényegesre tudjak figyelni! Add, hogy minden bajommal, minden gondommal fel tudjalak keresni téged, bízva abban, hogy nálad vigasztalást fogok találni! De legfőképpen azt add meg, hogy minden gond és érdek nélkül is feléd tudjak fordulni, csak azért, hogy veled legyek!
  • Veled legyek, Uram… mert veled lenni jó… nagyon jó… az a legfőbb jó… Csak ez ad igazi tartalmat és értéket az életemnek.
  • Ezen a világon minden bizonytalan. Hogyan is kapaszkodhatnék e világ dolgaiba?
  • Az örökkévalóság, amely te vagy, Uram, ad szilárdságot az életemnek. A te föltámadásod az örökkévalóság szilárd talaját biztosítja a számomra. Nem csak mindörökre vagy velem, Uram, hanem te énbennem, én tebenned… és általad az Atyában…
  • Íme, beteljesedett!

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM