Ne zárjuk be egymás előtt szíveinket! – a ferences elöljárók kérése

0
1255
Illusztráció • Fotó: Pixabay

A kialakult járvány miatt az idősek kerültek a legkiszolgáltatottabb helyzetbe, ezért a ferences elöljárók kéréssel fordulnak rendi testvéreik és a jóakaratú emberek felé.

Bár Assisi Szent Ferenc írásaiban az evangéliumi aranyszabályt, amely arról szól, hogy amit magadnak szeretnél, azt előzőleg te tedd meg a másikkal (vö. Mt 7,12), egyszer sem idézi szó szerint, átvitt értelemben azonban gyakran használja, gyakorlatban beszél róla. Napjainkban nagy aktualitása van ennek a gondolatnak: ha segítségre szoruló, félő, rettegő testvérekkel találkozunk, segítsük, nyújtsunk nekik lelki támaszt, olyat, amilyet hasonló helyzetben mi is szeretnénk. Ne zárjuk be egymás előtt szíveinket!

Ti, a Ferences Világi Rend tagjai missziós küldetéseteket betöltve az egyházban – amire ígéretet tettetek –, most küldetésként éljétek meg, és főleg az időseket biztosítsátok arról, hogy az egyház velük, mellettük van. Bátorítunk minden világi ferences testvért, hogy a jóakaratú emberek közül társakat felkérve, a lelki asszisztensekkel egyeztetve támogassátok a közeletekben élő időseket, bajban lévőket, akik segítségre szorulnak a mindennapi feladatok ellátásában, szigorúan betartva az előírt egészségügyi szabályokat és a rendeleteket.

Legyetek kreatívak: pl. bevásárlás végzésében, gyógyszerek kiváltásában, számlák befizetésében, étkeztetés biztosításában vagy más, az otthonuk elhagyását igénylő, halaszthatatlan feladatok ellátásában! Mindeközben nyújtsatok lelki vigaszt és támogatást a segítségért hozzátok fordulóknak! Igyekezzetek az Atya akaratát felismerni a jelen körülmények között is, bátor döntéseket hozva és vállalva annak kockázatát, hogy komfortzónátokból kilépjetek a beteg és idős testvéreink támogatásáért! A megtérés szellemében és gyümölcseként, gyakoroljátok a szükségben szenvedő testvérek iránti irgalmas szeretetet, ami válasz Isten szeretetére.

A világi ferenceseknek az a feladatuk, hogy abban a környezetben, amelyben élnek, a jelen járvány körülményei között figyeljenek azokra, akik ezt a helyzetet nehezebben élik meg, és több kockázattal szembesülnek. A világi rend testvéri közösségeiben sok idős testvér van, akik több figyelemre és segítségre szorulnak, nekünk pedig fegyelmezettebbeknek kell lennünk, mert mindegyikünknek nagyobb a személyes felelőssége testvéreink és szeretteink iránt. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten megmutatja nekünk azokat a szeretetgyakorlási lehetőségeket, amik a testvéri élet megerősítését fogják szolgálni, még akkor is, ha kevesebb lehetőségünk van most találkozni.


Ezért kérünk mindnyájatokat, hogy jó ötleteiteket és megélt pillanataitokat küldjétek el a fvrcsiksomlyo@gmail.com drótpostacímre, hogy mást is bátoríthassunk, és jó példáitok lelkesítsenek mindannyiunkat!

Imádkozzunk egymásért, vigyázzunk egymásra, segítsük egymást!
Kreatív korban élünk, merjünk élni a lehetőségeinkkel! Jöjj, Szentlélek Úristen!

Urbán Erik OFM tartományfőnök és Penu Tibor Szilárd FVR országos miniszter

Ima
Mindenható mennyei Atyánk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgéseinket, amelyekkel most a járvány idején magunk, beteg és elhunyt testvéreink számára irgalmasságodat kérjük!
Imádkozunk a világi és az egyházi hatóságokért, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak az emberek védelmére és a vírushullám megzabolázására!
Az orvosoknak és az ápolóknak, akik közvetlenül részt vesznek a betegek ellátásában: adj nagy bátorságot, egészséget és bölcsességet a velük való munkában!
A kutatókat, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást kifejleszteni: világosítsd meg Szentlelkeddel, hogy találják meg a választ a koronavírus gyógyítására!
A betegeknek és családtagjaiknak adj erőt ahhoz, hogy legyőzzék a kórt, és átvészeljék a nehéz pillanatokat!
Adj békét az egész világnak, hogy az emberiség a Te kegyelmeddel és közös erőfeszítéssel felülkerekedjen e fenyegető veszélyen, és ez elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét közöttünk! Ámen!

***

Asigurându-i de apropierea noastră

Din cauza epidemiei de Coronavirus cei vârstnici au ajuns în situaţiile cele mai vulnerabile, de aceea superiorii franciscani se adresează cu rugăminte către fraţii şi surorile ordinului, precum şi către oamenii de bună-credinţă.

Deşi în scrierile Sfântului Francisc din Assisi nu vom regăsi cuvânt cu cuvânt regula de aur din Evanghelie potrivit căreia „tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei” (Matei 7,12), îl foloseşte în sens figurat şi vorbeşte practic despre ea.

În zilele noastre este de mare actualitate următorul mod de gândire: dacă ne întâlnim cu fraţi şi surori ce au nevoie de ajutor, care se tem ori le este groază, să-i ajutăm, să le oferim sprijinul sufletesc pe care ni-l dorim şi noi în situaţii similare. Să nu ne închidem inimile unii faţă de alţii!

Voi, membrii Ordinului Franciscan Secular, îndeplinindu-vă obligaţia misionară în Biserică – pe care a-ţi promis-o –, acum să o trăiţi ca pe o misiune şi în special să-i asiguraţi pe cei vârstinici că Biserica este cu ei, lângă ei. Încurajăm pe toţi franciscanii seculari, ca împreună cu oamenii de bună credinţă şi în colaborare cu asistenţii spirituali, să-i sprijiniţi pe vârstnicii din jurul vostru, pe cei nevoiaşi, pe cei care au nevoie de ajutor în îndeplinirea treburilor de zi cu zi. Fiţi creativi: de exemplu, în efectuarea cumpărăturilor, în cumpărarea medicamentelor, achitarea facturilor, asigurarea hranei sau alte treburi care necesită părăsirea locuinţei, în chestiuni ce nu suferă amânare! În tot acest timp oferiţi un sprijin şi un ajutor sufletesc pentru cei ce vă vor cere ajutorul!

Grăbiţi-vă să descoperiţi voinţa Tatălui şi în condiţiile actuale, adoptând decizii curajoase şi suportând consecinţele părăsirii zonei voastre de confort pentru sprijinirea bolnavilor şi a vârstnicilor! În spiritul pocăinţei şi ca fruct al acesteia, să practicaţi iubirea milostivă faţă de fraţii ce suferă de nevoi, drept răspuns la iubirea lui Dumnezeu.

Datoria franciscanilor seculari este ca în mediul în care trăiesc şi în condiţiile epidemiei prezente să fiţi atenţi la cei care trăiesc mai greu aceste momente şi întâmpină mai multe riscuri.  În fraternităţile ordinului franciscan secular sunt mulţi fraţi şi surori în vârstă, care au nevoie de atenţie şi de ajutor, iar noi trebuie să fim mai disciplinaţi  pentru că acum avem o responsabilitate mai mare faţă de fraţii noştrii şi familiile noastre.

Suntem siguri că Dumnezeu ne va arăta acele modalităţi în care putem ajuta pe ceilalţi şi care vor întări viaţa fraternă, chiar dacă acum ne vom întâlni mai rar.

De aceea Vă rugăm să ne transmiteţi toate acele idei şi momente trăite pe adresa electronică fvrcsiksomlyo@gmail.com, pentru a-i încuraja, ajuta şi însufleţi şi pe ceilalţi cu exemplul vostru!

Să ne rugăm unii pentru alţii, să avem grijă unii de alţii şi să ne ajutăm reciproc!

Vino, Duhule Sfânt!

Trăim într-o epocă creativă, îndrăzniţi să trăiţi cu posibilităţile existente! 

Urbán Erik OFM                                                  Penu Tibor Szilárd

  ministru provincial OFM                                         ministru naţional OFS

            Rugăciune: Tatăl nostru Atotputernic, momentele vieţii noastre se scurg potrivit voinţei Tale. Acceptă rugăminţile noastre pe care Ţi le adresăm în această perioadă a epidemiei şi fii milostiv faţă de bolnavii şi fraţii noştrii adormiţi!

Ne rugăm pentru autorităţile civile şi bisericeşti, ca să aducă decizii eficiente în apărarea omului şi în împiedicarea răspândirii epidemiei!

Dă Doamne, curaj, înţelepciune şi sănătate medicilor şi asistenţilor în munca pe care o  îndeplinesc în rândul bolnavilor!

Luminează cu Duhul Sfânt pe cercetătorii care încearcă găsirea modalităţilor de însănătoşire şi a unui vaccin pentru a găsi răspunsul la vindecarea bolii provocate de coronavirus!

Dă putere bolnavilor şi membrilor de familie ale acestora pentru a face faţă epidemiei şi momentelor grele!

Prin îndurarea Ta, dă pace lumii întregi, pentru ca printr-un efort comun, omenirea să poată depăşi primejdia care o ameninţă, şi să ajute colaborarea reală şi spiritul fraternităţii dintre noi!