A pápa apostoli kormányzót nevezett ki a Nagybecskereki Egyházmegye élére

0
2815

Ferenc pápa Roos Márton nyugalmazott temesvári püspököt a Nagybecskereki Egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki.

A kinevezésről, a Püspöki Kongregáció dekrétumáról a Nagybecskereki Egyházmegye honlapja tudosít. E szerint amint arról a hívek már értesültek, a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora, dr. Német László SVD püspök betegség miatt távol van az egyházmegyétől. A püspök jelenleg rehabilitáción van. Erre az időre a Szentszék apostoli kormányzót nevezett ki az egyházmegye élére.

Iktató szám 337/2020

PÜSPÖKI KONGREGÁCIÓ
NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉG

DEKRÉTUM

Sede plena apostoli kormányzó kinevezéséről

Azért, hogy biztosított legyen a Nagybecskereki Egyházmegye vezetése, ugyanis Nagyméltóságú mons. NÉMET László püspöki szolgálatában akadályoztatva van, Őszentsége FERENC, Isten kegyelméből Pápa, az Államtitkárságtól kapott tanács alapján, a Püspöki Kongregáció ezen Dekrétumával, teljes jogú apostoli kormányzóvá nevezi ki mons. ROOS Márton, nyugalmazott temesvári püspököt, és megadja neki azokat a jogokat és kötelezettséget, amelyek a szent kánonok szerint kizárólag a megyéspüspököt illetik meg.

 Minden ezzel ellentétes hatályon kívül helyeztetik.

 Kelt Rómában, a Püspöki Kongregációnál, 2020. március 6-án.

+ Card. Marc Ouellet, prefektus
+ Ilson de Jesus Montanari, titkár

Forrás: a Nagybecskereki Egyházmegye honlapja