2020. február 27., csütörtök

0
1087

EVANGÉLIUM

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:
„Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
(Lk 9,22-25)

Mit használ? Pedig szeretünk elsüppedni a nagyon megdolgozott boldogságtengerünkben. Abban, ami bezár, körülölel. Azért fáradunk naponként, mert meg akarjuk menteni, ami a miénk. Mit használt? Betegágyunk végső napjaira tartogatjuk feleletünket: önző szeretetünket akkor majd feloldja a belátás, a tisztánlátás. Pedig most is adott, a ma is adatott…

Jánossi Imre zetelaki segédlelkész

MEGOSZTÁS