2020. február 22., szombat

0
1089

EVANGÉLIUM

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.
Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
(Mt 16,13-19)

Az evangélium gyöngysora ma így hangzik: „Neked adom a mennyek országának kulcsait.” Erről a mondatról egy gondolat jut eszembe: „Előbb a tartalom aztán az élmény!” A mai evangéliumnak is ez a lényege, előbb a tapasztalás, hogy szeretik, hogy bíznak benne, és csak aztán válik alkalmassá arra, hogy ő is viszont szeressen. Nagy szereplője a mai örömhírnek Szent Péter apostol, akinek voltak erényes, nemes vonásai is, de volt benne hiba is, meggondolatlanság, gyávaság is. A Meghívó viszont ismeri, egyszer kerekperec sátánnak nevezte, előre megmondta, hogy elárulja gyávaságból, ám mégis szereti. Milyen jó, hogy ilyen Istenünk van, aki a gyávaság, a hiba ellenére is bízni akar bennünk. „Neked adom a mennyek országának kulcsait.” A gyulafehrévári főegyházmegye számára a mai ünnep igazi ajándék: Gergely érsekünk által hinni akarjuk, hogy az élet birtokosai vagyunk! Örökösök, akik Istenben gazdag élettel rendelkezünk! A püspökszentelés és érseki beiktatás azt is jelenti, hogy minden a kezünkben van! Az Örömhírről elmélkedve, nem maradhat ki Isten Szolgája Márton Áron püspök sem, akire nehéz időkben volt egyházmegyénk rábízva. Szívéhez közel állt az akkori emberek sorsa, vívódása, küzdelme. Legyen mai fohászunk, hogy Gergely érsekünk szíve is lángoljon, legyen elég ereje és bátorsága Isten országát olyan szépen építeni, mint nagy püspökünknek, a székelyek leendő „szentjének”. Tartsd meg Isten, Gergely érsekünket, igaznak és jónak, Krisztus igazi követőjének!

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS