Sajtóközlemény Kovács Gergely püspökszenteléséről és érseki beiktatásáról

A gyulafehérvári főegyházmegye közleménye

1
5057
Kovács Gergely kinevezett érsek. Fotó: Ferencz Zsolt (SIS)

Gyulafehérvár kinevezett érsekének, dr. Kovács Gergely folyó év febr. 22-i püspökszenteléséről és érseki beiktatásáról. F. év febr. 12-én sajtóközleményben tájékoztattunk arról, hogy 2019. dec. 24-i dátummal Ferenc szentatya elfogadta dr. Jakubinyi György érsek lemondását, utódjának dr. Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papját nevezte ki.

A kinevezés, a püspökszentelés valamint az érseki beiktatás közötti időre Ferenc pápa a nyugdíjba vonuló Jakubinyi György érseket bízta meg apostoli adminisztrátori minőségben a főegyházmegye vezetésével. Az új főpásztor felszentelésével és beiktatásával Jakubinyi György nyugdíjas érsek lesz. Gyulafehérvár kinevezett érsekének febr. 22-i, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén 11.00 órakor kezdődő szentelésére nagyszámú egyházi és világi méltóság jelentette be részvételét, ami a nagyrabecsülés és a tisztelet jele mind a szentelendő főpásztor, mind a nagymúltú főegyházmegye iránt.

Az ünnepségen résztvevő egyházi méltóságok közt lesz két bíboros, hét érsek, 21 püspök, 8 segédpüspök, 4 nyugdíjas püspök – összesen 42 püspök vesz részt a szentelésen. Romániából 15 római katolikus, illetve görögkatolikus püspök vesz részt a szentelésen. Ezen túlmenően az egyházi méltóságok közül hárman Rómából, a Szentszéktől érkeznek: Gianfranco Ravasi, a Kultúra Pápai Tanácsának bíboros elnöke, Miguel Maury Buendía bukaresti nuncius, Francisco-Javier Lozano, a korábbi bukaresti nuncius. Magyarországról összesen 19 megyés és segédpüspök érkezik, élükön Erdő Péter bíboros-prímással és Veres Andrással, a Magyar Püspökkari Konferencia elnökével. A szerbiai (délvidéki) Szabadkáról Pénzes János, az ukrajnai (kárpátaljai) Munkácsról Majnek Antal, a Moldovai Köztársaság fővárosából, Chișinăuból (Kisjenőből) Anton Coșa megyéspüspök érkezik. Az ausztriai Sankt Pöltön-i egyházmegye segédpüspöke, Anton Leichtfried, a linzi és a kismartoni egyházmegyék püspökhelynökei, Maximilian Mittendorfer és Pál László, a németországi trieri egyházmegye segédpüspöke, Franz-Josef Gebert, és nem utolsó sorban Szlovákia tábori püspöke, Frantisek Rabek is a vendégeink között lesz. Az ökumenikus kapcsolatok jegyében a Román Ortodox Egyház Pátriákájának üdvözlő beszédét Irineu gyulafehérvári érsek közvetíti.

Nagy megtiszteltetésként és ökumenikus testvéri gesztusként értékeljük a történelmi egyházak vezetőinek jelenlétét: Kató Béla erdélyi, Csűry István királyhágómelléki református, Adorjáni Dezső Zoltán a Romániai Evangélikus– Lutheránus Egyház, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház, Reinhart Guib, a Romániai Augsburgi Hitvallású Evangélikus, Datev Hagopian, a romániai Apostoli Örmény Egyházmegye püspöke lesz jelen a szentelésen.

Világi méltóságok nagy száma tanúskodik arról, hogy a főegyházmegyét és új főpásztorát támogatják. Diplomaták, Románia és Magyaroszág kormányának tagjai és helyi önkormányzatok vezetői közül több mint 25 személy vesz részt. A külföldi és belföldi akadémiák és egyetemek képviseletében 18 személyt várunk.

A szentelendő főpásztor édesanyja és két testvére, felsőháromszéki rokonai és szülővárosából valamikori osztálytársai és a katolikus plébániák lelkipásztorai és hívei nagy létszámban érkeznek az ünnepségre. A Gyulafehérvári Főegyházmegye és a többi erdélyi, illetve a magyarországi egyházmegyékből bejelentkezett papok és hívek száma meghaladja a hatezret, ami az örömteli várakozásnak kézzelfogható jele. Ennyi zarándok talán csak a főegyházmegye ezer éves jubileumán (2009) és Isten szolgája Márton Áron püspök földi maradványainak a székesegyházba való felhozatalakor (2016) volt az ősi egyházi székhelyen.

Kovács Gergely a Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83., a második Gergely kereszt- és a második Kovács családnevet viselő főpásztora. Ő a 16. székely, és a római Collegium Germanicum et Hungaricum alumnusai közül tizedik püspökünk.

Gianfranco Ravasi bíboros lesz a fő-, Jakubinyi György és Miguel Maury Buendía érsekek lesznek a társszentelői. A püspökszentelést és az érseki beiktatást a Duna Televízió, az Erdélyi Mária Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió közvetíti, valamint több mint 40 akkreditált médiás tudósít az eseményről. A jelenlévőknek latin, magyar és román nyelvű liturgikus füzetet adunk, a székesegyház előtti téren óriásképernyőn pedig követhetik a szentmisét, akik nem jutnak be a székesegyházba.

Köszönetet mondunk minden zarándoknak, hogy vállalják a hosszú út fáradalmait, a médiásoknak az érdeklődésért, tudósításért és a közvetítésért, valamint a szervezőknek az esemény jó lezajlása érdekében végzett szolgálatért.

*****

COMUNICAT DE PRESĂ

În legătură cu consacrarea și înscăunarea noului arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba-Iulia Mons. dr. Kovács Gergely la 22 februarie a.c.

În comunicatul de presă din data de 12 februarie a.c. v-am anunțat despre numirea de către papa Francisc a noului arhiepiscop, Mons. dr. Kovács Gergely, până acum director de birou în Consiliul Pontifical pentru Cultură, și despre acceptarea renunțării la oficiu a ES Mons. dr. Jakubinyi György din data de 24 decembrie 2019. În această perioadă, până la consacrarea și înscăunarea noului arhiepiscop, papa Francisc l-a numit pe Mons. dr. Jakubinyi György administrator apostolic. De la consacrarea și înscăunarea noului arhiepiscop, Jakubinyi György va deveni arhiepiscop emerit.

La consacrarea noului arhiepiscop numit, din data de 22 februarie începând cu ora 11, în sărbătoarea Catedra Sfântului Petru, se așteaptă prezența unui număr mare de oficialități civile și ecleziastice, în semn de considerație și respect, atât pentru arhiepiscop cât și pentru arhidieceza noastră milenară.

Printre oficialitățile ecleziastice prezente la Alba-Iulia vor fi 2 cardinali, 7 arhiepiscopi, 21 de episcopi, 8 episcopi auxiliari, 4 episcopi emeriți; în total 42 de episcopi vor participa la consacrare. Din România vor participa 15 episcopi romano-catolici și greco-catolici . În afară de aceasta, printre oficialitățile bisericești 3 vor sosi de la Roma, din partea Sfântului Scaun: Gianfranco Ravasi, președintele Consiliului pontifical pentru Cultură, Miguel Maury Buendía nunțiu apostolic, Francisco-Javier Lozano, fost nunțiu apostolic la București. Printre musafirii noștri vor fi 19 episcopi din Ungaria, împreună cu Erdő Péter, cardinal și primat al Ungariei, și Veres András, președintele Conferinței Episcopale Maghiare. Din Serbia va fi prezent Pénzes János de la Subotica, din Ucraina Majnek Antal de la Munkačevo, din capitala Republicii Moldova, Chișinău, episcopul diecezan Anton Coșa. Din dieceza austriacă de Sankt Pölten va veni episcopul auxiliar, Anton Leichtfried, din dieceza de Linz vicarul episcopal, Maximilian Mittendorfer, de la Eisenstadt vicarul Pál László, din dieceza de Trier, Germania, episcopul auxiliar Franz-Josef Gebert, și nu în ultimul rând episcopul militar din Slovacia, František Rabek. În spiritul relațiilor ecumenice, discursul de felicitare al patriarhului Bisericii Ortodoxe Române va fi rostit de arhiepiscopul Irineu din Alba Iulia.

Într-un gest ecumenic, fratern și de respect, vor fi prezenți reprezentanţii Bisericilor istorice din Transilvania: Kató Béla episcopul eparhiei reformate a Ardealului, Csűry István episcopul reformat de pe lângă Piatra Craiului, Adorjáni Dezső Zoltán episcopul Bisericii Luterane Maghiare din România, Bálint Benczédi Ferenc, episcopul Bisericii Unitariene Maghiare, Reinhart Guib, episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Datev Hagopian, episcopul Arhiepiscopiei armene din România.

Prezența în număr mare a autorităților civile depune mărturie despre faptul că aceștia sunt alături de arhidieceza noastră și de noul ei păstor. Aproximativ 25 de diplomați, membri ai Guvernelor român și maghiar și reprezentanți ai consiliilor locale și județene vor participa la consacrare. Din partea academiilor și universităților din țară și străinătate aşteptăm aproximativ 18 persoane.

La consacrare vor fi de asemenea prezenți: mama și cei doi frați ai noului arhiepiscop, rudele din Covasna superioară și Târgu Secuiesc, foștii colegi de școală. Preoții parohiilor, împreună cu credincioșii, vor sosi în număr mare la Alba-Iulia. Numărul preoților și al credincioșilor din Arhidieceza de Alba-Iulia, din celelalte dieceze din Transilvania, din diecezele din Ungaria, depășește numărul de 6000 de persoane. În ultima vreme Catedrala de Alba Iulia a găzduit atâtea persoane doar cu ocazia Jubileului de 1000 de ani de la înființarea Arhidiecezei noastre (2009) și la aducerea din cripta catedralei a rămășițelor pământești ale servului lui Dumnezeu episcopul Márton Áron în catedrală (2016). Kovács Gergely este cel de-al treilea arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba-Iulia, al 83-lea episcop în cei 1011 ani, cel de-al doilea episcop cu numele de Gergely și al doilea păstor cu numele de familie Kovács. Este cel de-al 16 episcop secui, și al 10-lea episcop alumn al Collegium Germanicum et Hungaricum din Roma.

EmS card. Gianfranco Ravasi va fi celebrantul principal iar ES Miguel Maury Buendía va fi co-consacrator, alături de ES Mons. dr. Jakubinyi György. Întreaga ceremonie va fi transmisă în direct de către televiziunea maghiară Duna Televízió, de către secțiunile maghiare ale Radio Maria și Radio Târgu Mureș alături de alți 40 de reprezentanți mass media. Credincioșii prezenți vor primi caiete liturgice, care conțin textele liturgice în latină, maghiară și română.

Mulțumim tuturor pelerinilor pentru că își asumă acest pelerinaj, mass-mediei pentru interesul față de eveniment, precum și organizatorilor pentru munca pe care o depun pentru acest eveniment.