Házasság hete 2020: A házasság Isten ajándéka

0
2537
A házasság és a család fontosságára kívánják irányítani a figyelmet.

Közel két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, amelyik Bálint-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A Házasság hetét a gyulafehérvári főegyházmegyében immár kilencedik alkalommal szervezik meg, de az esemény kiterjed a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegyékre is, ott is számos esemény keretében hívják fel a figyelmet a család fontosságára.

Magyarországon az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civilszervezetek széles körű összefogásával, számtalan település és közösség részvételével. A Házasság hetét – amelyhez nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára négy kontinens 21 országában ünneplik.

A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ a www.hazassaghete.ro honlapon teszi közzé a kapcsolódó anyagokat, programokat, de itt olvashatnak beszámolókat is az előző évek eseményeiről, programjairól. Ugyancsak ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők az egyre bővülő, településekre leosztott programokról.

A szervezők arra kérik a helyi szervezőket, hogy a tervezett programokat, információkat az iroda@csalad.ro-ra küldjék hogy feltehessék a gyűjtőoldalra.

Programok:

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt” – fogalmaz a Házasság hete magyarországi oldala.