Az eucharisztia töredékes, ha nem válik bennünk tevékeny szeretetté

0
1483
Fotók: Gerhardus.ro

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét megelőző szombaton, február 1-jén ismét a piarista épületegyüttes adott otthont a temesvári egyházmegye papságát, valamint az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjait tömörítő hagyományos találkozónak. A nyitó szentmisét Pál József-Csaba püspök celebrálta, a szentbeszédet egri teológus tanár tartotta.

Az alkalomra a temesvári egyházmegyében minden évben a megszentelt élet napjához (február 2.) közeli szombaton kerül sor. A találkozót megnyitó szentmisét a piarista templomban 10 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatta be, aki bevezetőjében köszöntötte az egybegyűlt oltártestvéreket, szerzetestestvéreket és nővéreket, majd üdvözölte az idei találkozó meghívott előadóját, dr. Tomka Ferenc magyarországi lelkipásztort, az Egri Érseki Hittudományi Főiskola nyugalmazott tanárát.
Homíliáját Tomka Ferenc egyben Urunk bemutatásának ünnepéhez kapcsolta, ugyanakkor az oltáriszentséghez fűződő egyik személyes élményét is megosztotta a hallgatósággal.

„Megrázott, hogy a világmindenséget teremtő Isten ilyen kicsivé lett itt, az eucharisztiában. Hirtelen hála töltötte el a szívemet. Azt éreztem, hogy ezentúl nem szabad úgy elkezdenem imádkozni, hogy át ne járna Isten végtelen szeretetének tudata. Kívánom, hogy az eucharisztikus kongresszus évében a paptestvérek szívét is járja át ez a hála és szeretet” – fogalmazott a szónok.

Az eucharisztia közösséget hoz létre című előadásra a szentmisét követően került sor a Gerhardinum Líceum nagytermében. Bevezetőjében Tomka Ferenc Szent II. János Pál pápának az eucharisztia és az egyház kapcsolatáról szóló Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájából idézett, és rámutatott: az egyház hozza létre az eucharisztiát, de az eucharisztia táplálja és hozza létre az egyházat. A folytatásban a meghívott előadó beszélt a II. vatikáni zsinat utáni szentségszemléletről, az itt megjelenő új szempontokról, a közösségi lelkiségről, ugyanakkor személyes tapasztalatait megosztva az egyén feladatáról, küldetéséről, a plébániai közösség megerősítéséről is. Az értekezés keretében olyan gyakorlati kérdések is felvetődtek, mint például: Mit tegyek, ha valaki ellenszenves a számomra? Miként lehetek képes őt szeretni?

Dr. Tomka Ferenc erre XVI. Benedek pápa szavaival válaszolt: „Ez csak az Istennel való bensőséges találkozás által lehetséges. Ezáltal tanulom meg, hogy a másikat ne csak a szememmel és érzelmeimmel nézzem, hanem Jézus Krisztus szemével” (Deus caritas est, 18). Ugyanakkor az előadó többször is visszatért XVI. Benedek pápa gondolataihoz, miszerint: „A szeretet isteni, mert Istentől jön és Istennel egyesít minket, ebben az egyesítő folyamatban olyan közösséggé, »mi«-vé alakít, amely legyőzi elkülönülésünket és eggyé tesz, hogy a végén »Isten legyen minden mindenben« ( Deus caritas est, 18). Mint fogalmazott: ha az eucharisztia nem válik tevékeny szeretetté, önmagában töredékes lesz, nem fog működni bennünk.

A jelenlévők ezúttal egy rendkívül tartalmas, ugyanakkor közvetlen hangú előadást hallhattak, amelyet áthatott a rendíthetetlen, mélységes hit, a mindennapok megtapasztalt érzéseit, élményeit hordozta, és meggyőző erővel hatott. Szellemi és lelki erőt sugallt azok felé, akik elkötelezték magukat Isten és az emberek szolgálatában. Az előadást követően arra is futotta az időből, hogy a résztvevők kisebb csoportokban megbeszéljék a hallottakat, megosszák egymással az ezzel kapcsolatos gondolataikat, tapasztalataikat. A találkozó helyi érdekű közleményekkel és az elkövetkező hetek, hónapok programjának ismertetésével zárult.

Forrás: A temesvári egyházmegye sajtóirodája