Gyertyaszentelés Gyulafehérváron

0
1950
Gyertyaszentelés Gyulafehérváron. Fotók: Nagy Emil

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmise előtt az érsekség udvarán gyertyaszentelést végeztek, ezt követően Horváth István főesperes-plébános mutatta be a legszentebb áldozatot a papsággal és a hívekkel.

A főcelebráns szentbeszédében rávilágított arra, hogy Krisztus születésétől a templomban való bemutatásáig negyven nap telt el. Amikor a választott nép Isten segítségével kiszabadult az egyiptomi fogságból, fontosnak tartották, hogy kinyilvánítsák köszönetüket Istennek, ezért ígéretet tettek, hogy minden elsőszülött fiút az Úrnak szentelnek. Ennek az ígéretnek tett eleget a Szent Család, amikor Jézust a jeruzsálemi templomba vitték bemutatni Istennek, és egyben a Szűzanya bemutatta tisztulási áldozatát. Napjaink embere számos ígéretet tesz Istennek és embertársainak egyaránt, de betartja-e? Fontos, hogy olyan ígéreteket tegyünk, amelyek betarthatók, ugyanis Isten számonkér érte.

Továbbá a templomban jelen van az agg Simeon, akinek próféciája szerint „e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai” (Lk 2,34-35). A prófécia nemcsak az ószövetségi népre vonatkozott, hanem ránk, az újszövetségi népre szintén érvényes. Krisztus mindent megtesz, hogy mindannyian eljuthassunk az üdvösségre, de nekünk szintén meg kell tennünk a saját részünket.

Ugyanakkor Anna prófétaasszony is jelen volt, aki lényegében a templomban élte életét imádságban és böjtben. Az idős asszony Istennel élte meg élete minden pillanatát. „Mi hogyan viszonyulunk a templomhoz? Hogyan imádkozunk: összeszedetten vagy szétszórtan?” – tette fel a kérdést a szónok. Fontos, hogy az imában ne akarjuk saját akaratunkat Istenre erőltetni, hanem az Ő akaratát fürkésszük, akárcsak Mária, aki elfogadta Isten akaratát az angyali üdvözletkor: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Vagy Jézus szintén elfogadta Isten akaratát a Getszemáni-kertben: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” (Mt 26,39).

„A szentmise előtt gyertyát szenteltünk, amelyet a népi hagyomány szerint viharban gyújtanak meg és imádkoznak, de sokszor vannak belső viharaink, ezekben a nehéz időkben is gyújtsuk meg és imádkozzunk kitartóan” – zárta gondolatait a szónok.

Forrás: seminarium.ro