Márton Áron kiállítás Búzásbesenyőn

0
2189
• Fotók: Molnár Miklós Csaba

A Maros megyei Búzásbesenyőbe érkezett január 26-án az a vándorkiállítás, amely boldogemlékű Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulójára készült, és eddig Hargita megye több településén volt megtekinthető. Maros megyében első alkalommal van kiállítva a püspök atyának küldött imacsokrokból álló gyűjtemény, amely kiegészül néhány személyes tárgyi emlékkel.

A kiállításmegnyitót ünnepi szentmise vezette be, amelyet Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora, a gyulafehérvári egyházmegye kinevezett érseke mutatott be. Szentbeszédében felhívta a hívek figyelmét az első tanítványok meghívására, amelyről a felolvasott evangéliumi szakasz szólt: az újonnan megszólított négy tanítvány azonnal követni kezdte Jézust. Saját példánkból tudjuk, hogy csakis akkor kezdünk követni valamit figyelmünkkel, ha az felkelti érdeklődésünket, ha vonz minket. Jézust ezért kezdték követni a tanítványok, mert lényéből áradt az élet, amely vonzotta az embereket. Adódik a kérdés mindannyiunk számára: vajon a mi életpéldánk hány embert vonz, hány ember kezdi követni Jézust a mi életünket látva?

Felidézve a plébánia alapításának körülményeit, egységre és összefogásra buzdítja a búzásbesenyői híveket. Márton Áron püspök atya plébánia alapítását megelőzően hosszú ideig figyelte a közösséget, és az alapítólevélben megdicséri azt: „a vallásos életben jó példát mutattatok.” A történelem arról tanúskodik, Márton Áron körül mindig egység volt. Bízzunk benne, hogy ahol Márton Áron szelleme él, ahol az ő emlékét őrzik, ott ma is egység és összetartás fog uralkodni.

Czikó László plébános az egyházközség nevében megköszönte a kinevezett érseknek, hogy a felkérést, amelyet még egykor posztulátorként vállalt el, érsekké való kinevezés után sem utasította vissza, amikor teendői és feladatai megsokasodtak.

A kiállítás megnyitóján Kovács Gergely személyes hangnemben beszélt a számára oly fontos ügyről, Márton Áron boldoggá avatásáról: ha valakit szeretünk, akkor megteszünk érte minden tőlünk telhetőt, és minden lehetséges módon igyekszünk kifejezni a szeretetünket. Ezt teszi az egyházmegye is ezzel a kiállítással: szeretetét, ragaszkodását fejezi ki Márton Áron püspök iránt. Háláját fejezte ki a munkatársai iránt, akik szívvel-lélekkel és nagy hozzáértéssel dolgoztak a tárlat megalkotásán. Végezetül arra kérte a híveket, hogy buzgón és fáradhatatlanul imádkozzanak Márton Áron boldoggá avatásáért. Hegedűs Enikő egyházművészeti referens és Bernád Rita főlevéltáros munkáját Lázár Csilla és az egyházmegye levéltárosai segítették.

Köszöntőt mondott Kedei Pál Előd iskolaigazgató, Péter Ferenc a maros megyei tanács elnöke, majd Hölgyes István, az egyházközség gondnoka és Simon István polgármester, aki emlékezteti a közösséget elődeik példás összefogására és áldozatkészségére, akik közös akarattal építettek közösséget és templomot még a kommunista diktatúra idején is. Az ő emlékük összefogásra kötelezi a mai közösséget is.

A kiállítás megnyitót Márton Áronért mondott közös ima zárta. A polgármesteri hivatal protokolltermében kiállított tárlat február 20-ig tekinthető meg.

Molnár Izabella