Boldog Özséb halálának 750. évfordulóját ünnepelték Kézdivásárhelyen

0
2640
Évfordulót ünnepeltek.

Esztergomi Boldog Özséb ünnepén, január 20-án, hétfőn a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia hívei a jelenlévő papsággal közösen ünnepelte a templom és az egyházközség védőszentje, a pálos rend alapítója halálának 750. évfordulóját.

Hétfőn este kitörő igyekezettel siettek az egyházközség hívei a Boldog Özséb-templomba, hogy a búcsús szentmise kegyelmeiből részesüljenek. A zsúfolásig megtelt templom falai között a szentmise keresztvetése után, a papi zsolozsma himnuszának imádságával kértük a védőszent közbenjárását:

„Boldog Özséb áldott atyánk,
esedezve kérünk:
Gyűjtsed össze imádságra
árva magyar népünk!”

Jó volt látni és tapasztalni ezen ünnepi alkalomból is a közösség megtartó erejét és imádságos lelkületét.

A búcsús szentmise szónoka Birton Róbert Attila székelykáli plébános volt, aki elmélkedésében közel hozta Boldog Özséb nagyságát, a szent példás életén és erényein elmélkedve mindannyiunkat bátorított a szorosabb Krisztuskövetésre.

Elmélkedésének kiindulópontja a templomi oltárkép volt: „Ha ránézünk erre a képre, egy egyszerű embert látunk, aki imádkozik, hiszen kezei az ég felé vannak emelve, térdel a kereszt előtt és látszik rajta, hogy egy nagyon elszánt ember.”

Szentbeszédében elsőként az Istennek szánt idő fontosságáról szólt, aminek feltétele az elcsendesedés, az Isten előtti készenlét. Elmondta, hogy ez tesz igazán képessé arra, hogy felismerjük Isten ránk vonatkozó akaratát.

Elmélkedésének második fő gondolata a keresztjeink elfogadásának fontossága volt. A kereszt nemcsak a szenvedésnek, hanem a szeretetnek is a szimbóluma, hiszen Isten ezáltal akar egy mélyebb kapcsolatot kialakítani velünk, ezáltal akar önmagához kapcsolni. Kifejtette, hogy a kereszt igazi értékének megértése akkor történik, amikor mi egyesülünk a kereszttel.

Harmadjára kiemelte azt, hogy Boldog Özséb mennyire figyelmes ember volt. A látomásából, amiben aprócska lángokat látott, amelyek összegyűltek, megértette feladatát. Élete üzeni, hogy mindannyiunk feladata meghallani Istennek a ránk vonatkozó üzenetét. Ez azonban mindenkinek mást jelent. Isten személyesen hív és szeret. Egymást szolgálva lehet Isten akaratát megérteni, ahogyan erre példát ad a védőszent.

Elmélkedésének végén pedig követendő példaképként állítva a résztvevők elé Boldog Özsébet, elmondta: „Feladatunk tevékenyen jelen lenni ott, ahol élünk: a családban, a munkahelyen, a világban. Bármikor is hív az Isten, mindig nyitottnak kell lenni és a hogyan majd megmutatkozik. Úgy ahogyan Boldog Özsébnek is megmutatkozott, azonban az első lépés a készenlét, a jelenlét, az embereknek a szeretete.”

E három tulajdonságán keresztül hozta közel hozzánk életpéldáját és kérte a közösségért a rendalapító közbenjárását!

Nemcsak itthon, hanem Budapesten is ünnepelt a közösségünk. Az Erdő Péter bíboros úr által megnyitott Boldog Özséb emlékév megnyitó szentmiséjén jelen volt egyházközségünkből egy küldöttség, akiket külön kiemelt tisztelettel köszöntöttek, jelentőséget tulajdonítva annak, hogy Erdélyben a kézdivásárhelyi egyházközség az egyedüli, amelynek patrónusa Boldog Özséb.

Minden évben kiemelkedő esemény az egyházközség életében a búcsúünnep. Idén különösképpen is, amikor az Eucharisztia évében a védőszent példájára feladatunk az Eucharisztia misztériumát emberközelivé tenni. Ebben is útmutatónk Boldog Özséb atyánk!

Kovács József segédlelkész